Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Финансиране на сделки за придобиване

Комплексни кредитни трансакции, обикновено без регрес към Инвеститора, за придобиването на дружество (придобиваното), където Инвеститорът/Финансовият инвеститор (придобиващ) осигурява собствено участие в размер, според спецификите на трансакцията.

В обхват е кредитирането на комплексни трансакции за придобиване на търговско дружество.

Проектът обикновено се разработва чрез дружество на клиента (Инвеститора), отделено от неговия основен бизнес.

Финансиране на сделки за придобиване

Промо

Дайте ни

храна за размисъл

Споделете с нас доволни ли сте от взаимоотношенията си с банката през последните 30 дни. Участвайте активно с обратна връзка и ни помогнете да подобрим услугите си.

Научете повечеза Промо

 

Предимства

  • Гъвкавост Ограничаване рисковете до проектното дружество и съответния проект.
    Кредитът се структурира в зависимост от спецификите на проекта, конкретно от профила на паричните потоци на придобиваната компания.

За кого е предназначен?

  • Местни и чуждестранни търговски дружества

  • Kредитни институции, които имат необходимост от осигуряването на съществен кредитен ресурс за осъществаването на конкретна транзакция за придобиване чрез банков синдикиран кредит или клубна сделка

Обезпечение

В зависимост от конкретната сделка, обезпечението включва като минимум залог на акциите/дяловете в капитала на придобиваното дружество - с първи ранг на приоритетност в полза на Банката..

Пазарната оценка на обезпечения се актуализира всяка година.

Застраховките се поддържат валидни за целия срок на кредита.


Пазарна оценка: Списък на допустими външни оценители на обезпечение по кредитна сделка.

Застраховка на обезпечението: За изготвяне на индивидуално застрахователно предложение за Вашите бизнес нужди, можете да се обърнете към УниКредит Застрахователен брокер.

Заявете разговор с експерт

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Списък икона Моля, въведете валиден ЕИК.
Имейл икона Моля, въведете валиден email.
Телефон икона Моля, въведете валиден телефон.
Проверката за роботи е задължителна

Допълващи продукти