Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Депозит "Класика"

Депозит „Класика“ представлява спестовен продукт за влагане на свободни парични средства в национална или чужда валута за предварително договорен срок.

 • Срок 12 или 24 месеца
 • Без такса за откриване, поддръжка и обслужване
 • Дистанционно заявяване и откриване през Булбанк Мобайл
 • Валута BG/EUR/USD

Депозит "Класика"

Характеристики

 

 • Срок 12 или 24 месеца
 • Валута BGN/EUR/USD
 • Минимална сума за откриване BGN 2000 или EUR/USD 1000
 • Възможност за допълнително довнасяне на средства
 • Лихва

Диаграма икона Лихвен бюлетин

 • Откриване без такса
 • Поддръжка и обслужване без такса
 • При теглене от сметката се удържа такса съгласно Тарифата за физически лица, вкл. и на датата на падеж
 • Възможност за автоматично подновяване за същия период

Откриване

 

1. Чрез посещение на удобен за вас филиал на
УниКредит Булбанк или

2. Изцяло дистанционно чрез попълване на заявка през Булбанк Мобайл от меню „Заявки“.