Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Финансови пазари и инвестиционно посредничество

УниКредит е водеща европейска институция, която предоставя възможност на клиентите си да управляват финансовите си рискове.

Финансови пазари и инвестиционно посредничество

Финансови пазари и услуги

УниКредит Булбанк предлага услуги на финансовите пазари, като покупко-продажба на валута и управление на финансовия и валутен риск.

Инвестиционно посредничество

Различни услуги и инвестиционно посредничество за всички, които се интересуват от инвестиции във финансови инструменти.

Попечителски услуги

Попечителски и депозитарни услуги на български и чуждестранни клиенти при инвестиции в ценни книжа в България и на над 50 чуждестранни пазари.

Индикативни разходи и такси

Предварителна информация за индикативни разходи и такси, съгласно изискванията на MiFiD II.