УниКредит Булбанк дава възможност за извършване на касови или безкасови плащания, нареждане на банкови преводи във всички клонове на банката. Преводите в лева и валута в системата на УниКредит Булбанк могат да бъдат извършвани незабавно, благодарение на изградената собствена система за разплащания в реално време.

Преводи от и към други банки в лева се извършват чрез националните системи за разплащания БИСЕРА и РИНГС. УниКредит Булбанк извършва преводи във различни видове валути до/от страни в целия свят посредством широка кореспондентска мрежа.

Заявете разговор с експерт

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Моля, въведете валиден ЕИК.
Моля, въведете валиден email.
Моля, въведете валиден телефон за връзка.
Проверката за роботи е задължителна