Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Издаване на банкови гаранции

УниКредит Булбанк ви предлага издаване на банкова гаранция за:

  • Авансово плащане на одобрената безвъзмездна помощ по проекти, финансирани по линия на фондовете на ЕС
  • Участие в тръжни процедури и гаранция за добро изпълнение по проекти, финансирани по линия на фондовете на ЕС

Издаване на банкови гаранции

Предимства

  • Финансова подкрепа за реализиране на проекти по програми на Европейския съюз
  • Улеснен достъп до финансиране за малките и средни предприятия в България

За кого са предназначени?

Бенефициенти по програмите за безвъзмездна помощ, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз.

Необходими документи

Всяка програма на ЕС изисква специален набор от документи.

Образци на документите можете да откриете на специализираните уебсайтове на оперативните програми:

 

Често задавани въпроси

Първите процедури от програмния период 2014-2020 г. вече са в процес на изпълнение. Актуална информация за отворените процедури по всички оперативни процедури можете да намерите на сайта на ИСУН 2020 - eumis2020.government.bg (след първоначална безплатна регистрация).

Допустимостта на вашето предприятие зависи от различни фактори, като инвестиционната идея, основната икономическа дейност, вида на компанията – микро, малко средно или голямо предприятие и др.

Размерът на гранта се определя от:

  • Финансирането, фиксирано в конкретната оперативна програма
  • Сумата на допустимите разходи за проекта
  • Конкретното споразумение между вас и министерството

За някои оперативни програми безвъзмездната помощ може да достигне до 100% от разходите по проекта.

Не, предоставянето на банкова референция или друг подобен документ не се изисква на етап кандидатстване.

Да, при искане за авансово плащане по подписан  договор, по оперативните програми се изисква представянето на банкова гаранция.

Заявете разговор с експерт

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Списък икона Моля, въведете валиден ЕИК.
Имейл икона Моля, въведете валиден email.
Телефон икона Моля, въведете валиден телефон.
Проверката за роботи е задължителна