Пазарни лихвени индекси

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
1 210,8 KB 2 210,8 KB 3 4
5 210,8 KB 6 210,8 KB 7 210,8 KB 8 210,8 KB 9 210,8 KB 10 11
12 210,8 KB 13 210,8 KB 14 210,8 KB 15 210,8 KB 16 210,8 KB 17 18
19 210,8 KB 20 210,7 KB 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30