Пазарни лихвени индекси

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
1 210,8 KB 2 3
4 5 210,8 KB 6 399,2 KB 7 210,8 KB 8 398,6 KB 9 10
11 210,8 KB 12 210,8 KB 13 210,8 KB 14 398,6 KB 15 399,2 KB 16 17
18 210,8 KB 19 210,8 KB 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31