Устойчивост

 

 

 

Заедно с корпоративната фондация УниКредит, банката работи активно за развитие на социалното предприемачество като форма за развитие на устойчиви модели в социалния сектор. УниКредит Булбанк е ангажирана да открива, подкрепя и насърчава добрите таланти – особено сред младите хора – в сферата на музиката, изящните изкуства и спорта. Банката предоставя на млади и некомерсиални творци своето изложбено пространство галерия УниКредит Студио.

В съответствие с мисията на УниКредит, банката се държи като отговорен член на обществото и насърчава инициативи, целящи изграждане на устойчиви практики и успешни примери. Като водеща европейска банка се ангажираме да подкрепяме развитието на местните общности, където живеем и да бъдем предпочитано място за работа. 


Научете повече за УниКредит Груп Устойчивост

Сфери на дейност