Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Устойчивост

 

 

 

Устойчивост

Създаваме ключова стойност за всички наши клиенти, служители и акционери като предоставяме реални решения на техните потребности.

Именно това наричаме „банка за важните неща“. Ние сме Една банка, една УниКредит - успешна паневропейска търговска банка с опростена структура със здрави корени в корпоративното и инвестиционното банкиране. Тя предоставя глобална мрежа в Западна, Централна и Източна Европа на своите клиенти. В съответствие с нашите ценности - етика и уважение, ние се ангажирахме да правим правилните неща за нашите акционери, клиенти и колеги,, за да бъдем сигурни, че УниКредит ще остане паневропейски победител.

В УниКредит сме ангажирани със създаването на устойчиво развитие за всички. Ангажиментът да “правим правилните неща” е наш ключов принцип при постигането на устойчиви резултати. 

Ценностите ни свързват и определят културата на нашата Група - как вземаме решения и как работим по тях. Като един екип, една УниКредит, ние сме убедени, че нашите две ценности - етика и уважение, са определящи във вземането на всяко едно действие. Нашите ангажименти и цели, свързани с екологичните и социалните компоненти, показват как устойчивостта е част от същността на нашата Група и е изцяло интегрирана в нашите бизнес стратегии.

Научете повече за стратегията ни за устойчивост

Сфери на дейност