Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Групови инвестиционни решения

Групови инвестиционни решения

Групови инвестиционни решения са разработени от екип от над 70 инвестиционни и риск експерти, с богат опит в областта на световните пазари и се основават на три основни принципа - независимост, глобален подход и създаване на индивидуални решения.

Независимост

Наша отговорност е да предоставим на клиентите си независим поглед върху пазарите и различните класове активи.

Глобален подход

Нашите стратегически и изследователски екипи ежедневно следят промените в инвестиционната вселена и различните класове активи, така че средствата на нашите клиенти да бъдат разпределени оптимално според текущата пазарна среда.

Индивидуални решения

Базирани на личните предпочитания и нагласи на нашите клиенти, както и на техния рисков толеранс.

Нашите клиенти могат да разчитат на компетентността и независимия инвестиционен капацитет на УниКредит Груп!