Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Депозити

Съхранете паричните си средства и спечелете добра възвръщаемост.

Депозити

Стандартен срочен депозит

Сметка за съхранение на пари в национална или чуждестранна валута за предварително определен договорен срок и с фиксиран за срока лихвен процент

Овърнайт депозит

Краткосрочен депозит за големи по размер суми в национална или чуждестранна валута за срок между края на работния ден и началото на следващия