Какво представляват

Репо сделката представлява договор за финансово обезпечение, при което се прехвърлят ценни книжа/финансови инструменти, като се фиксира бъдещ момент и цена на обратното им изкупуване.

Предимства

  • Служи като алтернатива на краткосрочно финансиране.

За кого е предназначена услугата

Корпоративни клиенти с одобрен деривативен лимит.

За контакти