Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Управление на стоков риск

Услуги, които осигуряват защита срещу неблагоприятни движения на цените на суровините

Управление на стоков риск

Какво представлява

При управление на стоков риск ви предлагаме продукти, които осигуряват защита срещу неблагоприятни движения на цените на суровините.

Те фиксират ниво на цената или ниво на цената при неблагоприятно развитие, като във втория вариант се запазва възможността да се възползвате от благоприятните пазарни цени.

Деривативни инструменти:

 • Стоков суап
 • Стокова опция
 • Стокова яка

Предимства

 • До 100% защита срещу колебанията в цените на суровините
 • До 100% предвидимост на бъдещи плащания (продажни цени, разходи за материали)
 • Потенциал за използване на благоприятни пазарни движения
 • Персонализирани продукти предназначени да отговарят на експозицията на клиента

За кого е предназначено

 • Клиенти, които купуват (за материали) или продават (производители) стоки и суровини като черни, цветни или благородни метали, горива и дестилати, и други
 • Дружества, работещи в областта на металите и минната промишленост, селското стопанство, нефт и газ, транспорт и логистика
 • Всички клиенти на корпоративното и инвестиционно банкиране

За контакти

 • Телефон икона +359 2 9320 126 на цената на един градски разговор
 • Телефон икона +359 2 9320 128 на цената на един градски разговор
 • Телефон икона +359 2 9320 129 на цената на един градски разговор