Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Финансиране на недвижимо имущество

Кредити за финансиране на недвижимо имущество, при които обслужването на дълга зависи изцяло от приходите, генерирани от проекта, а самият имот се приема като обезпечение.

Всеки кредит се структурира в зависимост от специфичните особености на проекта - цел, очаквани приходи, срок, развитие, стратегия за продажби или отдаване под наем.

Източниците на приходи от недвижимите имоти могат да бъдат два вида, заедно или поотделно:

  • Продажба
  • Отдаване под наем

Финансиране на недвижимо имущество

Предимства

  • Гъвкави условия Кредитът се структурира в зависимост от специфичните особености на проекта.

За кого е предназначено?

  • Местни и чуждестранни търговски дружества
  • Публични и финансови институции, които финансират големи проекти в областта на недвижимите имоти
  • Обикновено кредитополучателят е компания, регистрирана с цел изграждане или отдаване под наем на сградата, като повече от 50% от паричните му потоци са резултат от отдаване под наем или продажба на финансирания от банката недвижим имот

Обезпечение

Кредитът се обезпечава с актива, обект на финансиране. Възможно е допълнително обезпечение с други активи на кредитополучателя или трети лица, оформени съгласно законоустановената форма и ред.

Изисква се имуществена застраховка на обезпечението.

Често задавани въпроси

Обикновено срокът на договора е 1 г.

Пазарната оценка следва да се актуализира всяка година. Застраховката следва да се поддържа валидна за целия срок на кредита.

Ежемесечно се дължат лихвените плащания върху усвоената главница. Главницата е дължима в края на периода съгласно договора за кредит.

Кредитният лимит се погасява автоматично с постъпленията по сметката, като погасената част може да бъде усвоявана отново многократно в рамките на договорения срок и условия.

Лихвата се изчислява на база ползваната сума за съответния брой дни, през които е ползвана.

Заявете разговор с експерт

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Списък икона Моля, въведете валиден ЕИК.
Имейл икона Моля, въведете валиден email.
Телефон икона Моля, въведете валиден телефон.
Проверката за роботи е задължителна

Допълващи продукти