Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Инвестиционно банкиране

УниКредит подпомага достъпа до капиталовите пазари, благодарение на една от най-добре консолидираните мрежи за инвестиционно банкиране в Европа.

Клиентите ни могат да се възползват от опита на обслужващите си банкери и специализираните продуктови специалисти.

 

 

Инвестиционно банкиране

Инвестиционни продукти

Възползвайте се от нашите иновативни решения за инвестиционни продукти за вашите нужди.

Капиталови пазари

Иновативни услуги, свързани с емитиране на акции, дългови ценни книжа, хибридни инструменти и други посреднически услуги.

Сливания и придобивания

УниКредит Булбанк предлага професионални финансово-консултантски услуги, покриващи целия спектър от сделки при придобиване, продажба и оценка