Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Публични институции

От 06.06.2024 г. ще бъде преустановено изпращането чрез SMS съобщения на пароли за вход и за потвърждение на преводи/заявки в Булбанк Онлайн. Можете да разчитате на напълно безплатно решение - М-токен (част от приложението за мобилното банкиране Булбанк Мобайл, без необходимост от регистрация в мобилното банкиране). Разберете как да го активирате още сега тук.


 

Намерете това, от което имате нужда

Обща информация за „Публични институции“

За нашия екип

УниКредит Булбанк разполага със специализирано звено за обслужване и финансиране на дружества, принадлежащи към публичния сектор, отчитайки специфичните нужди на държавни предприятия, общини, общински предприятия, първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджета, и други държавни структури.

Имаме създадено и действащо над 10 години специализирано звено за обслужване и предлагане на специализирани услуги за общините в страната – екип „Общини“ към отдел „Публични институции“ на банката. 


Нашите клиенти

pi-durjavni-icon.png

Държавни предприятия и други държавни структури

pi-obshtini-icon.png

Общини и общински предприятия
 

pi-purvostepenni-icon.png

Първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджета

pi-vuz-icon.png

Висши учебни заведения

Предимства и услуги

  • Обслужване на транзитните сметки на бюджетните организации и плащанията им /съгласно чл.154,ал.5 от ЗПФ/, инициирани чрез СЕБРА
  • Пълен набор от услуги за бюджетни организации  по събиране на приходи и други постъпления чрез картови плащания, съгласно чл.4, ал.1 от ЗОПБ
  • Банката има договор с МФ за обслужване на ПОС терминали на бюджетни организации, като тези договорености осигуряват абсолютно безплатен достъп до услугата на всяка организация - разпоредител с бюджетни средства
  • Обслужване и на други сметки в национална и чуждестранна валута на разпоредителите с бюджетни средства
  • Банката е активен участник  в Средата за електронни разплащания (единна централизирана платформа за регистриране на задължения към централния и местните бюджети) във връзка с изпълнявания от правителството проект по ОП "Административен капацитет", а именно "Надграждане на съществуващите и изграждане на нови централни системи на електронното правителство с оглед на усъвършенстване на информационно - комуникационната среда за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса".

Актуално

Предстоящо участие на УниКредит Булбанк в търг по ЗОП