Намерете това, от което имате нужда

Обща информация за „Публични институции“

За нашия екип

УниКредит Булбанк разполага със специализирано звено за обслужване и финансиране на дружества, принадлежащи към публичния сектор, отчитайки специфичните нужди на държавни предприятия, общини, общински предприятия, първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджета, и други държавни структури.

Имаме създадено и действащо над 10 години специализирано звено за обслужване и предлагане на специализирани услуги за общините в страната – екип „Общини“ към отдел „Публични институции“ на банката. 


Нашите клиенти

pi-durjavni-icon.png

Държавни предприятия и други държавни структури

pi-obshtini-icon.png

Общини и общински предприятия
 

pi-purvostepenni-icon.png

Първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджета

pi-vuz-icon.png

Висши учебни заведения

Предимства и услуги

  • Обслужване на транзитните сметки на бюджетните организации и плащанията им /съгласно чл.154,ал.5 от ЗПФ/, инициирани чрез СЕБРА
  • Пълен набор от услуги за бюджетни организации  по събиране на приходи и други постъпления чрез картови плащания, съгласно чл.4, ал.1 от ЗОПБ
  • Банката има договор с МФ за обслужване на ПОС терминали на бюджетни организации, като тези договорености осигуряват абсолютно безплатен достъп до услугата на всяка организация - разпоредител с бюджетни средства
  • Обслужване и на други сметки в национална и чуждестранна валута на разпоредителите с бюджетни средства
  • Банката е активен участник  в Средата за електронни разплащания (единна централизирана платформа за регистриране на задължения към централния и местните бюджети) във връзка с изпълнявания от правителството проект по ОП "Административен капацитет", а именно "Надграждане на съществуващите и изграждане на нови централни системи на електронното правителство с оглед на усъвършенстване на информационно - комуникационната среда за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса".

Актуално

Предстоящо участие на УниКредит Булбанк в търг по ЗОП

Новото лесно!

Булбанк Мобайл

Доведохме банкирането на върха на пръстите ви!

Научете повече

Изтеглете и инсталирайте безплатното приложение за мобилно банкиране Булбанк Мобайл