Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Фонд за органите на местното самоуправление в България (ФЛАГ)

УниКредит Булбанк е единствената управляваща банка на Фонд ФЛАГ от самото му създаване през 2008 г. до края на 2017 г. През 2014 г. банката беше избрана за управляваща за трети пореден 3–годишен мандат след проведена процедура по реда на Закона за обществените поръчки.

Фонд за органите на местното самоуправление в България (ФЛАГ)

Характеристики

УниКредит Булбанк подпомага дейността на Фонд ФЛАГ, като анализира и оценява подадените искания за кредити като първо ниво на одобрение и администрира одобрените кредити.

Фонд ФЛАГ предоставя чрез Управляващата банка краткосрочни и дългосрочни кредити за изпълнение на проекти на общини, сдружения или асоциации на общини (включително асоциации по ВиК), на дружества с общинско или със смесено държавно-общинско участие и за подготовка на проектни предложения само на общини.

Условия за финансиране – съгласно вътрешните правила на Фонд ФЛАГ. Условията за финансиране могат да се открият на сайта на Фонд ФЛАГ.

За кого е предназначен?

Фонд ФЛАГ предоставя заеми на лица бенефициенти и/или техните асоциирани партньори, които подготвят или изпълняват проекти по:

  • Оперативни програми
  • Програма за развитие на селските райони
  • Програми за Трансгранично сътрудничество
  • Други програми и финансови механизми, финансирани със средства на Европейския съюз
  • Други международни програми, които са насочени към модернизиране и разширяване на общинската инфраструктура и към създаване на устойчиви и модерни местни общности

Заявете разговор с експерт

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Списък икона Моля, въведете валиден ЕИК.
Имейл икона Моля, въведете валиден email.
Телефон икона Моля, въведете валиден телефон.
Проверката за роботи е задължителна