Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Дебитна карта Mastercard World Elite

  • Безплатна Priority Pass карта
  • Услуга Mastercard Concierge
  • Airport Security Fast Track
  • Международна дебитна карта без лимити при плащания
  • Максимална защита при използване на картата на ПОС терминал и/или ATM
  • Дигитализация на картата възможност за добавяне на картата в Apple Wallet и Дигитален портфейл за Android
Дебитна карта Mastercard World Elite

Дебитна карта Mastercard World Elite

Характеристики

Дебитната карта Mastercard World Elite Ви дава удобство, гъвкавост и сигурност независимо къде я ползвате. Използвайте картата активно при покупки на стоки и услуги в търговски обекти или в интернет, подсигурете пътуването си, пазарувайте с удоволствие.

 

 

С Mastercard World Elite можете да ползвате и специални предложения, осигуряващи ви удобство и комфорт при пътуване със самолет, както и други бутикови предложения.

 

Валута

Икона

Лева, евро, щатски долари

Време за издаване

Икона

5 работни дни за стандартни до 48 часа за експресни

Валидност на картата

Икона

6 години

Допълнителна карта

Икона

Да, по тарифа

Блокиране/ Активиране на карта

Икона

Сами управлявате статуса на своята карта през Булбанк Мобайл безплатно

24/7 център за обслужване

Икона

При инцидент или при необходимост от проверка на салдо по картата

Възможност за доставка на картата

Икона

До удобен адрес в България

Дигитализация на картата

Икона

Възможност за добавяне в Apple Wallet и Дигитален портфейл за Android.

Възможност за овърдрафт

Икона

Да, до 5 работни заплати

Активация на картата

Процесът по активация на карта вече е много по-бърз и лесен. След като получите своята банкова карта, можете да я активирате сами като смените първоначалния си ПИН код на банкомат на UniCredit Bulbank или всички други банкомати с логото на БОРИКА АД*.

 

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

*Активирането на карта и смяната на ПИН код е възможно само на банкомати в България!

Текст файл икона Тарифа

Разгледайте пълния списък с параметрите на картата по Тарифа, както и Общи условия за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на физически лица и за предоставяне на платежни услуги и инструменти.

Наше специално предложение за частни клиенти е черната дебитна карта от най-висок клас Mastercard World Elite, която е с високи лимити за теглене и без лимити при плащания, като включва в себе си и висок застрахователен пакет и консиерж услуги.

Цялата гама от дебитни и кредитни карти на УниКредит Булбанк е също на ваше разположение, както и дигитализираните дебитни и кредитни карти.

При извършване на операция с банкова карта на реално или виртуално устройство в чужбина във валута, различна от валутата на картовата сметка, сумата на трансакцията се конвертира в сума за изпращане на финансовото представяне на извършената операция от банката, обслужваща търговеца, приел плащането, към банката издател на картата, по обменен курс на Международната картова организация (МКО), VISA или Mastercard, прилаган за деня на изпращане. УниКредит Булбанк АД осчетоводява трансакцията по сметката на клиента, като изпратената сума, задължаваща сметката на клиента, се конвертира в сума във валутата на сметката по съответния курс купува/продава на УниКредит Булбанк АД, прилаган в деня на осчетоводяване на трансакцията (който може да се различава от деня на изпращане на плащането). Валутата на сумата на изпратената операция е щатски долари (за плащания извършени в долари) и евро (за всички останали плащания). УниКредит Булбанк АД не прилага допълнителни комисиони при превалутиране на трансакциите, извършени с банкови карти.

Предложения за дебитни и кредитни карти

Услуги към карти