Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Mastercard Gold

 • Eксклузивен достъп до Бизнес салони на летище София, Виена, Истанбул, Белград и Скопие
 • Airport Security Fast Track
 • Ексклузивни предложения от Mastercard Worldwide и Mastercard Premium
 • Безплатна застраховка „Помощ при пътуване и злополука”
заявете
Кредитна карта Mastercard Gold

Mastercard Gold

Промо

Заслужен златен стандарт с Mastercard Gold

Бъдете подготвени за всеки един момент с кредитна карта Mastercard Gold на преференциални условия!

Научете повечеза Промо

Характеристики и такси

Кредитна карта Mastercard Gold ви дава удобство, гъвкавост и сигурност независимо къде я ползвате.

Използвайте картата активно при покупки на стоки и услуги в търговски обекти или в интернет, подсигурете пътуването си, пазарувайте с удоволствие.

С MasterCard Gold можете да ползвате и специални предложения, осигуряващи договарянето и ползването на отстъпки в елитни хотели и курортни комплекси, както и други бутикови предложения:

 

Минимален нетен месечен доход

Икона

1 000 лв.

Кредитен лимит

Икона

От 5 000 лв. до 60 000 лв.

Валута

Икона

Лева, евро

Време за издаване

Икона

до 5 работни дни

Валидност на кредитния лимит

Икона

2 години

Месечен лихвен процент

Икона

1,30 % на месец, начислява се върху ползваната и непогасена част от кредитния лимит

Годишен процент на разходите

Икона

*Пример: 16.76% при срок на погасяване 12 месеца, годишна такса в размер на 0.00 лв. за първата година, усвоен кредитен лимит от 5000 лв., месечна вноска 3 % (150 лв.) от сумата на усвоения лимит, месечен лихвен процент 1.30% и обща дължима сума в края на периода 5441.26 лв.

Валидност на картата

Икона

4 години

Годишна такса

Икона

Без Годишна такса за първата година, след това намалена на 50 лв. при дигитално подписан договор

Минимална погасителна вноска

Икона

3% от разрешения кредитен лимит

Гратисен период

Икона

До 45 дни за покупки на ПОС терминал

Дата на погасяване

Икона

От 1-во до 15-то число на месеца

Допълнителна карта

Икона

Да, по тарифа

Преференции и специални програми

Икона

Програма PLUS

Заключване/ Отключване на карта

Икона
 • Сами управлявате статуса на своята карта през Булбанк Мобайл безплатно.

Сигурни плащания към онлайн търговци

Икона

С „Динамична парола“

Без въвеждане на ПИН код за суми до 100 лв.

Икона

в страната, при безконтактно плащане

Погасяване на задължението

Икона
 • Директен дебит - автоматично погасяване от друга сметка на минимална погасителна вноска или на цялото задължение по кредитната карта.
 • Мобилно или онлайн банкиране - погасяване на минимална погасителна вноска или на сума по-голяма от нея директно по картовата сметка.
 • Вноска на банкомат - в брой по кредитната карта.
 • По сметка на каса в банков клон.

24/7 център за обслужване

Икона

При инцидент или при необходимост от проверка на салдо по картата

Извлечения и известия

Икона
 • Безплатно месечно извлечение по e-mail
 • Безплатен напомнящ SMS и e-mail 5 дни преди датата на издължаване за дължима сума и 3 дни след датата на издължаване

Разгледайте пълния списък с параметрите на картата по Тарифа, както и Общи условия за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на физически лица и за предоставяне на платежни услуги и инструменти.

При извършване на операция с банкова карта на реално или виртуално устройство в чужбина във валута, различна от валутата на картовата сметка, сумата на трансакцията се конвертира в сума за изпращане на финансовото представяне на извършената операция от банката, обслужваща търговеца, приел плащането, към банката издател на картата, по обменен курс на Международната картова организация (МКО), VISA или Mastercard, прилаган за деня на изпращане. УниКредит Булбанк АД осчетоводява трансакцията по сметката на клиента, като изпратената сума, задължаваща сметката на клиента, се конвертира в сума във валутата на сметката по съответния курс купува/продава на УниКредит Булбанк АД, прилаган в деня на осчетоводяване на трансакцията (който може да се различава от деня на изпращане на плащането). Валутата на сумата на изпратената операция е щатски долари (за плащания извършени в долари) и евро (за всички останали плащания). УниКредит Булбанк АД не прилага допълнителни комисиони при превалутиране на трансакциите, извършени с банкови карти.

Активация на картата

Процесът по активация на карта вече е много по-бърз и лесен. След като получите своята банкова карта, можете да я активирате сами като смените първоначалния си ПИН код на банкомат на UniCredit Bulbank или всички други банкомати с логото на БОРИКА АД*.

 

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

*Активирането на карта и смяната на ПИН код е възможно само на банкомати в България!

Приложение на картата

 • Плащате безконтактно бързо, лесно и сигурно с едно движение, без въвеждане на ПИН код за покупки до 100 лв. в търговски обекти в страната, маркирани със символа за безконтактни плащания.
 • Използвате картата при резервации на коли под наем, самолетни билети и хотели.
 • Плащате разнообразни стоки и услуги в търговски обекти на ПОС терминал или онлайн в страната и в чужбина.
 • Събирате и плащате с точки покупки в търговски обекти в програма PLUS.
 • Теглите пари в брой от банкомат и на каса в банка от ПОС терминал.
 • Плащате сметки и услуги от банкомат в България чрез системата B-Pay.
 • Променяте ПИН-код на банкомат в България.
 • Проверявате наличност по сметка и последните пет трансакции на банкомати в България.
 • Плащате месечни сметки за ток, парно, телефон и други услуги в интернет чрез системата ePay.bg (операцията е възможна след еднократна регистрация на банкомат).
 • При безконтактни плащания в чужбина стойността на плащането, под която не се изисква въвеждането на ПИН код, е различна и се определя от банката, обслужваща терминала и международните картови организации (МКО). За Европа например средният лимит за плащане без въвеждането на ПИН код е 50 евро.

Кандидатстване

Необходими документи и условия

 • Минимален нетен месечен доход 1 000 лв.
 • Лична карта на клиента
 • Документи за доходите извън трудови правоотношения или без превод на доход по сметка в банката
 • Чужденците представят документ за пребиваване в България
 • Попълване на Искане за издаване на кредитна карта за физически лица при посещение на клон на УниКредит Булбанк

Заявете вашата Mastercard Gold

Онлайн

Попълнете онлайн формата за заявка и наш консултант ще се свърже с вас.

Заявете


В клон на банката

Пригответе необходимите документи и заявете картата във всеки клон на банката.


През електронното и мобилното банкиране

Булбанк Онлайн
Булбанк Мобайл

Дигитализирайте своята карта сега!

Забравете за препълнените джобове и чанти!

Лесно е да платите с телефона си като добавите вашата карта в Apple Wallet или Дигитален порфейл за Android.


НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Съвети за сигурност

Погрижете се за финансовата си сигурност, като спазвате няколко основни правила, когато използвате картата си.

Допълнителни услуги към карти

Други предложения за кредитни карти