Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Застраховка Моят дом

Защитете имуществото си със застраховка „Моят дом“ за клиенти на УниКредит Булбанк. Продуктът е създаден от ЗАД Алианц България специално за притежатели на сметки в УниКредит Булбанк и се предлага при изключително изгодни условия.

 • Бърза и лесна процедура за сключване и завеждане на щети
 • Без самоучастие на застрахования по всички рискове, включително земетресение
 • Подобрения по жилището и новопридобито движимо имущество (обзавеждане, техника, уреди) се считат за автоматично застраховани без доплащане на премия
 • Без предварителен опис и оценка на движимото и недвижимо имущество
 • Възможност за плащане на вноски на застрахователната премия - шестмесечни или годишни вноски

Запитване

Застраховка Моят дом

Покритие

 • Пожар, мълния, експлозия.
 • Буря, градушка и наводнения, вследствие на природни бедствия.
 • Земетресение
 • Разходи за разчистване на развалини и останки, вследствие на застрахователно събитие

 • Изтичане на вода и пара (авария на водопроводни, канализационни или отоплителни инсталации и забравени кранове и чешми)
 • Късо съединение и токов удар
 • Вандализъм
 • Кражба чрез взлом

Характеристики

Предмет на застраховката

Икона
 • Недвижимо имущество – от 30 000 лв. до 120 000 лв.
 • Движимо имущество – 10% от избраната застрахователна сума за недвижимо имущество

Застрахователна сума и цена

Икона

Застраховката се предлага на преференциални цени в различни пакети според застрахователната сума (лимита на отговорност на застрахователя) за недвижимото и движимото имущество на застрахования.

Допълнително покритие

Икона
 • Свличане и срутване на подпочвени води
 • Удар от превозно средство или животно
 • Счупени стъкла
 • Гражданска отговорност към трети лица
 • Разходи за хотел, ако жилището е станало необитаемо
 • Други

Срок

Икона

Застраховката се сключва за неопределен срок и може да бъде прекратена от страна на клиента по всяко време.

Сключване на застраховката

Застраховка „Моят дом“ може да сключи всеки притежател на сметка в УниКредит Булбанк.

За повече информация посетете най-удобния за вас клон на банката или изпратете запитване.