Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Застраховка „Кредитна стабилност“

Застраховайте се от непредвидени събития, които биха ви попречили да плащате вноските по вашата кредитна карта. „Кредитна стабилност” е създадена от клоновете на Кардиф Животозастраховане и Кардиф Общо Застраховане в България специално за клиентите на УниКредит Булбанк, които притежават кредитни карти.

 • Защита на плащанията по кредитната карта на клиента в случай на непредвидени събития, водещи до загуба на доход
 • Бърза и лесна процедура за сключване и завеждане на щети
 • Разширена застрахователна защита с включено покритие за нежелана безработица
 • Застрахователната премия се определя на базата на използвания лимит по кредитната карта
 • Бонус покритие за защита на покупките с кредитната карта

Запитване

 

 

Застраховка „Кредитна стабилност“

Покритие

 • Смърт в резултат на заболяване или злополука
 • Трайно намалена или загубена работоспособност над 70% в резултат на заболяване и злополука
 • Временна неработоспособност в резултат на заболяване или злополука

 • Нежелана безработица
 • Болничен престой над 7 дни в резултат на злополука (само в случай, че застрахованото лице е в отпуск за отглеждане на малко дете, упражнява свободна професия и др.)
 • Защита на покупките с кредитната карта

Характеристики

Предмет на застраховката

Икона

Плащанията на вноските по кредитната карта в случай на неблагоприятни събития с живота, здравето и работоспособността на картодържателя.

Срок

Икона

Застраховката се сключва за срока на правото на ползване на кредитния лимит по кредитната карта.

Застрахователна сума и цена

Икона
 • Застраховката се предлага на преференциални цени.
 • Застрахователната сума се плаща месечно и се определя от размера на използвания кредитен лимит по кредитната карта.

Сключване на застраховката

Застраховка „Кредитна стабилност“ може да сключи всеки, който притежава основни кредитни карти от УниКредит Булбанк.

За повече информация посетете най-удобния за вас клон на банката или изпратете запитване.

Заяви щета

Заявяването на застрахователна претенция във връзка с настъпило застрахователно събитие може да се предявите по един от следните начини:

Може да посетите и на място Центъра за обслужване на клиенти на Застрахователите, на адрес: гр. София, ул. „Христо Белчев“ 29А, партер


След настъпване на покрит от Общите условия риск, е необходимо да информирате БНП Париба Кардиф България за настъпилото застрахователно събитие.

За да предявите застрахователна претенция към БНП Париба Кардиф България, моля следвайте следните стъпки:

 1. Определете вида на настъпилото застрахователно събитие  от "покритите рискове", посочени в застрахователния сертификат.
 2. Проверете дали настъпилото застрахователно събитие отговаря на дефиницията за съответния риск, посочен в Общите Ви условия.
 3. Проверете дали събитието не е част от изключващите клаузи.
 4. Проверете дали застрахователната премия е редовно заплащана, включително  към датата на настъпване на застрахователното събитие.
 5. Свържете се с БНП Париба Кардиф България, посредством телефонно обаждане към Контактния им център или пишете на електронен адрес: dbsejgcvmhbsjbAdbsejg/ch
 6. Изберете, според типа на настъпилото застрахователно събитие съответния формуляр от списъка по-долу. Във всеки формуляр,  ще откриете детайли какви са необходимите документи за регистрация и оценка на застрахователна претенция.
 7. След попълването и прилагането на необходимия набор от документи, ги изпратете по избран от Вас начин – чрез куриер / Български пощи или по електронен път съгласно подробната Инструкция за предявяване на застрахователна претенция по електронен път.

Документи

Уведомления за настъпило застрахователно събитие