Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Акредитив

Акредитиви по импорт и експорт и услуги за сконтиране на акредитиви

Акредитив

Експортен акредитив

Неотменяем ангажимент за плащане, издаден от банката на купувача в друга страна и получен в УниКредит Булбанк в полза на износителя

Импортен акредитив

Неотменяем ангажимент на банка издател да плати на продавача, бенефициент по акредитива, сумата на редовно представените изискуеми документи

Сконтиране на акредитиви

Финансиране на търговски вземания при условия на разсрочено плащане, по които е открит експортен акредитив