Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Експортен акредитив

Неотменяем ангажимент на банката на купувача (издаващата банка), получен в УниКредит Булбанк, в полза на продавача – бенефициент по акредитива, за плащане на определена парична сума, срещу представяне от бенефициента на предвидените в условията на акредитива документи, в установените срокове.

Експортният акредитив осигурява твърд и независим ангажимент на банката, че експортираните стоки ще бъдат платени при представяне на документи в рамките на срока и в съответствие с акредитивните условия.

Експортен акредитив

Предимства

  • Получаването на плащане от клиента е гарантирано при представяне на редовни документи
  • Възможност за залагане на срокове съответстващи на условията по търговския договор
  • В случай на потвърден акредитив клиентът (бенефициент по акредитив) има двоен ангажимент за плащане – този на издаващата банка и УниКредит Булбанк, в качеството й на потвърждаваща банка.

За кого е предназначен?

  • Доставчици и/или износители на стоки и/или услуги в страната и в чужбина
  • Износители,  търгуващи с нови клиенти на непознати или високорискови пазари

Как работи?

  1. УниКредит Булбанк, в качеството й на авизираща банка получава акредитива и уведомява бенефициента, че в негова полза е получен автентичен акредитив.
  2. Бенефициентът експедира стоката, предмет на акредитива и представя документи за неговото усвояване в УниКредит Булбанк. УниКредит Булбанк преглежда и изпраща документите на издаващата банка. След получаване на документите, издаващата банка ги преглежда за съответствие с акредитивните условия и ако са редовни, извършва плащане към УниКредит Булбанк или поема ангажимент за плащане на падеж.
  3. В случай че акредитивът е издаден с инструкция да бъде потвърден и по искане на бенефициента, УниКредит Булбанк може да прибави потвърждението си, с което да поеме неотменяем ангажимент към бенефициента за плащане срещу представени от него редовни документи на нейните гишета. При потвърден акредитив, ангажиментът на УниКредит Булбанк към клиента – бенефициент по акредитива е независим и в допълнение към този на издаващата банка.

Важно: Всички операции по издаваните от УниКредит Булбанк акредитив се извършват за сметка, риск и отговорност на Бенефициента, съгласно “Еднообразните правила и обичаи за документарните акредитиви”, на Международната търговска камара, Париж, последна редакция.

Често задавани въпроси

Независимо от кредитоспособността на вносителя, при представяне на редовни документи плащането ще бъде получено.

Потвърденият акредитив, при който двойно осигуряване за плащане - това на банката-издател и това на УниКредит Булбанк в качеството на потвърждаваща банка.

Да, когато експортният акредитив е получен като прехвърляем, УниКредит Булбанк може да бъде помолена за неговото прехвърляне в полза на крайния доставчик като втори бенефициент.

Заявете среща с експерт

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Списък икона Моля, въведете валиден ЕИК.
Имейл икона Моля, въведете валиден email.
Телефон икона Моля, въведете валиден телефон.
Проверката за роботи е задължителна

Модул Търговско финансиране в Булбанк Онлайн

Модул Търговско финансиране като част от услугата Булбанк Онлайн е функционалност за приемане на заявки от клиенти и извършване на сделки за търговско финансиране.

Платформата е разработена с цел да улесни и ускори комуникацията между страните по сделката чрез възможност за обработка и достъп до информация за банкови гаранции, акредитиви и документарни инкаса в реално време.

Вход   научете повече

Сходни продукти

Допълващи продукти