Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Образование

Убедени сме, че не само банките, а и икономиките като цяло, имат полза от това, финансовата култура на хората да е на високо ниво, и те да могат да вземат информирани решения. За нас е много важно да сме част от създаването на такава култура, особено сред младото поколение. 

Затова инвестицията в образованието е с висок приоритет за нас и подкрепяме активно младите хора. Нашият екип от висококвалифицирани специалисти често споделя своя опит пред ученици и студенти. Също така, УниКредит Булбанк дава шанс на над 400 студенти всяка година да започнат стаж в банката.

Образование

Инвестициите в образованието са основен приоритет за банката. България и Румъния бяха първите две страни, които Фондация УниКредит подкрепи с половин милион евро за образователни проекти. С тази инициатива фондацията ангажира локалните банки от групата на УниКредит в подпомагане на значими проекти, посветени на преодоляването на неравнопоставеността в образованието. В България бяха финансирани проектите "По-успешни по математика с Кан Академия в прогимназия" на Сдружение "Образование без раници" и "Uni Youth - Насърчаване на възможности за високи постижения в образованието на ученици от ромски произход" на Младежка фондация "Арете"- България.


УниКредит стартира и глобално партньорство между Фондация УниКредит и Джуниър Ачийвмънт Европа, които се обединиха в борбата с преждевременното напускане на училище на младежите. Проектът "Презареди бъдещето си" се провежда в 10 европейски държави, включително и България, и има за цел да върне интереса на учениците към образованието, да подобри резултатите им, да предотврати отпадането от училище и да вдъхнови учениците да открият желаната кариера.


Част от инициативите на банката е и партньорството между УниКредит Булбанк и Уча.се, насочено към повишаване на финансовата грамотност сред учениците. В рамките на това партньорство УниКредит Булбанк и Уча.се подготвят серия от образователни видеа, които са напълно безплатни и достъпни за учениците в цялата страна. Водещ стремеж на тази инициатива е да подкрепи развитието на младите хора в България, като им предоставят необходимите знания и умения за следването на добри финансови практики. Така младежите ще могат много по-уверено и сигурно да управляват средствата си и да създадат успешни финансови навици.

Новини

Вижте всички