Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Общество и околна среда

УниКредит инициира множество дейности и проекти в полза на обществото и околната среда и поощрява социалната отговорност като начин на мислене и действие у своите служители чрез своите програми за доброволчество и дарителство.

Общество и околна среда

Национална доброволческа програма

Националната доброволческа програма е съвсем естествено продължение на многобройните часове доброволчески труд, който нашите колеги полагат в продължение на години. Тя е вдъхновена от тях и продължава да се осъществява именно благодарение на техния позитивизъм и безкрайно желание да са полезни на нуждаещите се хора.

Доброволците на банката са от различни структури, на различно мениджърско ниво и с различна експертиза. Програмата няма бюджет, трудът е безвъзмезден и не се управлява централизирано. Задълженията на доброволците са да пазят доброто име на банката, като се ангажират с достойни каузи, да споделят своите инициативи с колегите и да предават мотивацията си за работа и на останалите. Те даряват своите и на семействата си труд, време и слънчево отношение към живота.

Дарителска програма

Дарителската програма на УниКредит е програма, организирана от Фондация УниКредит, която подпомага благотворителната дейност на служителите на групата от различни държави и допринася за корпоративната култура на УниКредит. Тя обединява солидарността на общо над 15 хиляди колеги. Същността на Дарителската програма е, че всеки служител на групата може да предложи проект, който да подкрепи определена кауза и да търси съмишленици в лицето на колегите си, които да дарят за съответния проект. От своя страна, фондация УниКредит удвоява даренията, направени от колегите, към неправителствени организации.