Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Банкови гаранции

Издаване и авизиране на банкови гаранции за обезпечаване на задълженията по договор и ограничаване на риска.

Банкови гаранции

Издаване на банкова гаранция

Неотменяем ангажимент на да плати на бенефициента, в случай че наредителят не достави, не изпълни, не плати или не извърши други действия по договора

Авизиране на банкова гаранция

УниКредит Булбанк получава и авизира банкови гаранции, издадени от друга банка във ваша полза, за да удостовери автентичността на гаранциите

Информация за клиенти 

Напомняме Ви да обръщате внимание на рисковите фактори при сделки Търговско финансиране.

Научете повече