Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Сконтиране на вземания

Краткосрочен кредит за финансиране потребностите от оборотен капитал на доставчици във връзка с плащания по фактури, издадени от техни одобрени клиенти.

Банката финансира до 80% от фактурираната сума, без ДДС. За целта, доставката на стоки/услуги трябва да е била извършена, всички условия по доставката да са били изпълнени и фактурите да са приети за плащане.

Необходим е залог на текущи вземания, като платецът трябва да бъде информиран за това. Срокът на фактурите не трябва да е повече от 120 дни. Срокът на кредита е максимум 12 месеца.

Сконтиране на вземания

Промо

Дайте ни

храна за размисъл

В случай че сте сключили договор или сте водили преговори през последните 30 дни с банката, попълнете анкетата във Вашия фирмен профил в Булбанк Онлайн и може да спечелите освежаваща награда!

Научете повечеза Промо

Предимства

 • Осигуряване на оборотен капитал
 • Финансиране до 80% от фактурираната сума 

За кого е предназначен?

 • Местни и чуждестранни търговски дружества
 • Публични и финансови институции,  които имат необходимост от  ликвидност

Обезпечение

Кредитът може да бъде обезпечен с активи на кредитополучателя или трети лица, оформени съгласно законоустановената форма и ред. Активите могат да представляват:

 • Недвижими имоти
 • Движимо имущество
 • Парични средства
 • Ценности
 • Ценни книжа
 • Взаимни фондове
 • Вземания от трети лица и др.

Изисква се имуществена застраховка на обезпечението.

Често задавани въпроси

Пазарната оценка следва да се актуализира всяка година. Застраховката следва да се поддържа валидна за целия срок на кредита.

Заявете разговор с експерт

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Списък икона Моля, въведете валиден ЕИК.
Имейл икона Моля, въведете валиден email.
Телефон икона Моля, въведете валиден телефон за връзка.
Проверката за роботи е задължителна

Допълващи продукти