Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Сконтиране на вземания

Краткосрочен кредит за финансиране потребностите от оборотен капитал на доставчици във връзка с плащания по фактури, издадени на техни клиенти и одобрени платци от страна на банката.

Банката финансира до 80% от фактурираната сума, без ДДС. За целта, доставката на стоки/услуги трябва да е била извършена, всички условия по доставката да са били изпълнени и фактурите да са приети за плащане. Срокът на фактурите не трябва да е повече от 120 дни. Срокът на кредита е максимум 12 месеца.

Сконтиране на вземания

Промо

Дайте ни

храна за размисъл

Споделете с нас доволни ли сте от взаимоотношенията си с банката през последните 30 дни. Участвайте активно с обратна връзка и ни помогнете да подобрим услугите си.

Научете повечеза Промо

 

Предимства

 • Осигуряване на оборотен капитал
 • Финансиране до 80% от фактурираната сума 

За кого е предназначен?

 • Местни и чуждестранни търговски дружества
 • Публични и финансови институции,  които имат необходимост от  ликвидност

Обезпечение

Кредитът може да бъде обезпечен с активи на кредитополучателя или трети лица, оформени съгласно законоустановената форма и ред. Обезпечението може да включва един или комбинация от следните активи.

 • Вземания от трети лица, предмет на финансиране
 • Недвижими имоти
 • Движимо имущество
 • Парични средства
 • Ценни книжа
 • Взаимни фондове
 • Други

 

Изисква се пазарна оценка и застраховка на обезпечението.


Пазарна оценка: Списък на допустими външни оценители на обезпечение по кредитна сделка.

Застраховка на обезпечението: За изготвяне на индивидуално застрахователно предложение за Вашите бизнес нужди, можете да се обърнете към УниКредит Застрахователен брокер.

Често задавани въпроси

Пазарната оценка следва да се актуализира всяка година. Застраховката следва да се поддържа валидна за целия срок на кредита.

Заявете разговор с експерт

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Списък икона Моля, въведете валиден ЕИК.
Имейл икона Моля, въведете валиден email.
Телефон икона Моля, въведете валиден телефон.
Проверката за роботи е задължителна

Допълващи продукти