Сконтиране на вземания

Краткосрочен кредит за финансиране потребностите от оборотен капитал на доставчици във връзка с плащания по фактури, издадени от техни одобрени клиенти.

Банката финансира до 80% от фактурираната сума, без ДДС. За целта, доставката на стоки/услуги трябва да е била извършена, всички условия по доставката да са били изпълнени и фактурите да са приети за плащане.

Необходим е залог на текущи вземания, като платецът трябва да бъде информиран за това. Срокът на фактурите не трябва да е повече от 120 дни. Срокът на кредита е максимум 12 месеца.

Промо

Дайте ни

храна за размисъл

В случай че сте сключили договор или сте водили преговори през последните 30 дни с банката, попълнете анкетата във Вашия фирмен профил в Булбанк Онлайн и може да спечелите освежаваща награда!

Научете повече

Предимства

 • Осигуряване на оборотен капитал
 • Финансиране до 80% от фактурираната сума 

За кого е предназначен?

 • Местни и чуждестранни търговски дружества
 • Публични и финансови институции,  които имат необходимост от  ликвидност

Обезпечение

Кредитът може да бъде обезпечен с активи на кредитополучателя или трети лица, оформени съгласно законоустановената форма и ред. Активите могат да представляват:

 • Недвижими имоти
 • Движимо имущество
 • Парични средства
 • Ценности
 • Ценни книжа
 • Взаимни фондове
 • Вземания от трети лица и др.

Изисква се имуществена застраховка на обезпечението.

Често задавани въпроси

Пазарната оценка следва да се актуализира всяка година. Застраховката следва да се поддържа валидна за целия срок на кредита.

Заявете разговор с експерт

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Моля, въведете валиден ЕИК.
Моля, въведете валиден email.
Моля, въведете валиден телефон за връзка.
Проверката за роботи е задължителна

Допълващи продукти