Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Акционери

Shareholders (Small).png

Акционери

УниКредит е публично дружество с акции в свободно обращение, равняващи се на 100% от акциите. Няма акционери с контролна функция или акционерни споразумения. Заседанието на акционерите дава възможност за открит диалог между акционерите и управлението, изключително важен за успеха на листваното дружество.

Научете повече на уебсайта на УниКредит Груп УниКредит Груп.