Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Вътрешен контрол, сделки и възнаграждения

Our_control_system (Small).jpg

Нашите системи за контрол

В УниКредит възприехме „традиционната“ система за управление и контрол на групово ниво. Този управленски модел дава възможност за ефикасно управление на бизнеса, като гарантира ефективен контрол.

Научете повече на уебсайта на УниКредит Груп.


Remuneration (Small).png

Възнаграждение

В УниКредит нашият подход към възнаграждението винаги е бил консолидиран във времето под ръководството на Групата, за да съответства на най-актуалните национални и международни регулаторни изисквания. Нашият подход е тясно свързан с представянето и осведомеността за пазара, хармонизиран със стратегията и интересите на акционерите.

Научете повече на уебсайта на УниКредит Груп.


Internal_Dealing (Small).png

Вътрешно търгуване

Бордът на директорите на УниКредит одобри процедурата за вътрешно търгуване („Процедурата“) на групово ниво, свързана със задълженията по отчитането и ограниченията за определени трансакции с акции на УниКредит и/или дългови инструменти, както и други финансови инструменти, свързани със значими лица на УниКредит и тясно съотносими към тях.

Научете повече на уебсайта на УниКредит Груп.