Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Дистанционно откриване на сметка

Лесно е да стана бизнес клиент на банката и да получа всичко необходимо, от което имам нужда само с няколко клика:

  • ПРОМО сметка и разплащания при минимални разходи за първите 4 месеца
  • Атрактивни условия за приемане на плащания на реален или виртуален ПОС 
  • Дистанционно обслужване без да се налага посещение на филиал

Заявете

Дистанционно откриване на сметка

Характеристики

Никога откриването на сметка за вашия бизнес не е било по-лесно! Направете го още сега изцяло дистанционно и се възползвайте от страхотната ни преференциална оферта!

 

Пакетната оферта за цялостно банково обслужване включва:

 

Разплащателна сметка в лева

Икона

без такси за обслужване

Банкиране, независимо от времето и мястото

Икона

с услугите Булбанк Онлайн и Булбанк Мобайл

Разплащате се без такси

Икона

с партньорите си в УниКредит Булбанк

Ползвате отстъпка

Икона

за преводи в лева към сметки в други банки в България (без преводи по RINGS)

Превеждате без такси

Икона

трудовите възнаграждения на служителитеси по сметки в банката

Преференциални цени за приемане на плащания

Икона

на реален или виртуален ПОС за първите 6 месеца от договора:

  • 0.99% такса за приемане на всички видове карти на реален ПОС;
  • 0.90% такса за приемане на всички видове карти на виртуален ПОС и годишна такса за обслужване от 120 лв. (с вкл. ДДС)

Личен дистанционен банкер

 и предоставяне на пълно банково обслужване от разстояние

*Предложението е валидно за нови бизнес клиенти, регистрирани дистанционно, за период от 4 месеца от датата на откриване на сметката в Банката, след което за всички ползвани продукти и услуги ще бъдат приложени стандартните условия съгласно Тарифата на Банката, освен ако страните не договорят нещо друго. След изтичане на промоционалния период всеки бизнес клиент може да се възползвате от предложението ни за Пакетна програма Бизнес лидер.

Кандидатстване

Заявете откриване на бизнес сметка изцяло дистанционно в 4 лесни стъпки. 

 

MLoans-DistanceProcess-Infographic-Step1.png

Заявете дистанционно откриване на сметка чрез онлайн форма за запитване.

MLoans-DistanceProcess-Infographic-Step2.png

Служител на банката ще се свърже с вас за уточняване на удобния за вас начин за получаване на необходимите документи.

UCB-mloans-LES-distanceprocess-infographic-step3.png

Обменяте всички документи електронно.

UCB-mloans-LES-distanceprocess-infographic-step4.png

  Остава само да подпишете документите за вашата сметка електронно с КЕП. 

 

Заявете

Често задавани въпроси

Не. Подаване на документи за дистанционна регистрация е приложимо само за български юридически лица, вписани в съответния регистър (Търговския регистър или Регистър Булстат), чийто законен представител е местно физическо лице (Български гражданин) и има права да представлява юридическото лице самостоятелно.

Предлагането на банкови услуги и продукти през дистанционния процес се реализира само чрез дигитално подписване на документи, като се използва за целта квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от „Евротръст Технолъджис“ АД (Evrotrust) или от друг доставчик на удостоверителни услуги, отговарящ на изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ).

Основните документи зависят от правната форма. Повече информация вижте тук.

Не се допуска документи за регистрация на ЮЛ дистанционно да се подават от упълномощено лице на Законния/ите представител/и, дори ако е упълномощено с нотариално заверено пълномощно.

ЮЛ, които отговарят на условията за дистанционна регистрация не е необходимо да посещавате банков филиал за целите на регистрацията. В случай, че ЮЛ не отговаря на условията за дистанционна регистрация, само за тези ЮЛ, ако искат да открият сметка в банката, е необходимо да посетят удобен за тях банков клон на УниКредит Булбанк.

Допълнителни продукти