Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Пакетна програма „Бизнес лидер Голд“

Програмата „Бизнес лидер Голд“ е съвкупност от банкови продукти и услуги, необходими за управление на вашите парични средства.

  • Спестявате до 72% от месечните такси за банково обслужване.
  • Разплащате без такси с партньорите си в УниКредит Булбанк.
  • Плащате вашите бизнес пътувания в цял свят с бизнес кредитна карта без такса за обслужване и при облекчена процедура на одобрение.
  • Ползвате отстъпка при заплащане на годишна такса.
  • Преминавате от една пакетна програма в друга без ограничения.

ЗАЯВЕТЕ

 

 

Пакетна програма „Бизнес лидер Голд“

Условия на пакетната програма

Банкови продукти и услуги Пакетната програма „Бизнес лидер Голд“ По тарифа на банката, месечно
Разплащателна сметка в лева и предоставяне на регулярни извлечения на e-mail адрес безплатно 20.00 лв.

Разплащателна сметка във валута и предоставяне на регулярни извлечения на e-mail адрес

безплатно

20.00 лв.

Разплащателна сметка в лева или валута и предоставяне на регулярни извлечения на e-mail адрес

безплатно

20.00 лв.

50 броя безплатни изходящи междубанкови преводи в лева по електронен канал (без преводи по RINGS)

безплатно 80.00 лв.

Неограничен брой безплатни вътрешнобанкови преводи в лева по електронен канал

безплатно 7.00 лв.*
* при 10 превода месечно
Булбанк Онлайн /Булбанк Мобайл безплатно 30.00 лв.
ИнфоДирект чрез уведомление по e-mail безплатно 15.00 лв.

Четири броя бизнес дебитни карти без годишна такса за обслужване, без такса за теглене на АТМ на Банката и УниКредит Груп и без такса за операции на ПОС в България  

безплатно

12.68 лв.*
* (при 5 тегления на ATM на Банката и УниКредит Груп).

Внoски на банкомат на УниКредит Булбанк на трансакция без такса по Пакетната сметка безплатно 1.50 лв.*
* при 5 вноски на АТМ на Банката
Бизнес кредитна карта с предварително определен лимит след представяне на счетоводен баланс и положителен отчет за приходите и разходите за предходната година и при условие, че фирмата е с регистрация от минимум 1 (една) година безплатно 8.15 лв.
Лимитът по кредитната карта може да се разпредели между две  кредитни карти, като втората се издава с намаление от 50% на таксите за издаване и годишно обслужване безплатно 4.07 лв.
Превод на трудови възнаграждения на служителите по сметки в банката и безплатно издаване на неограничен брой дебитни карти в лева безплатно 9.00 лв.*
*при 30 превода месечно
Стойност на месечните такси/цена на пакетната програма

55.00 лв.

227.40 лв.

Цена на пакетната програма с отстъпка 10% при предплащане за една година

594.00 лв.

 

 

Допълнителни пакетни програми

Условия на допълнителна пакетна програма СМЕТКА+

Банкови продукти и услуги Допълнителна програма СМЕТКА+ По тарифа на банката, месечно
5 бр. разплащателни сметки с предоставяне на регулярни извлечения на e-mail адрес   100.00 лв.
Стойност на месечните такси 25.00 лв. 100.00 лв.
Цена на програмата с отстъпка 10% при предплащане за една година 270.00 лв.  

 

Условия на допълнителна пакетна програма SWIFT+

Банкови продукти и услуги Допълнителна програма SWIFT+ По тарифа на банката, месечно
50% по-ниска такса за всички SWIFT и PORTO съобщения (при 3 броя средно за месец)   30.00 евро
Стойност на месечните такси 10.00 евро 30.00 евро
Цена на програмата с отстъпка 10% при предплащане за една година 108.00 евро  

 

Допълнителни продукти