Пакетна програма „Бизнес лидер Голд“

Програмата „Бизнес лидер Голд“ е съвкупност от банкови продукти и услуги, необходими за управление на вашите парични средства.

  • Спестявате до 74% от месечните такси за банково обслужване.
  • Разплащате без такси с партньорите си в УниКредит Булбанк.
  • Плащате вашите бизнес пътувания в цял свят с бизнес кредитна карта без такса за обслужване и при облекчена процедура на одобрение.
  • Ползвате отстъпка при заплащане на годишна такса.
  • Преминавате от една пакетна програма в друга без ограничения.

КАЛКУЛАТОР

 

 

PackagePrograms-icon.png

Калкулатор

Използвайте нашия Бизнес калкулатор, който ви помага в избора на най-подходящата за вашия бизнес пакетна програма.

 

 

Условия на пакетната програма

Банкови продукти и услуги Пакетната програма „Бизнес лидер Голд“ По тарифа на банката, месечно
Разплащателна сметка в лева с предоставяне на регулярни извлечения на e-mail адрес безплатно 10.00 лв.
5 броя изходящи междубанкови преводи в лева на хартиен носител(без преводи по RINGS) безплатно 11.00 лв.
15 броя изходящи междубанкови преводи в лева по електронен канал (без преводи по RINGS) безплатно 15.00 лв.
Неограничен брой вътрешнобанкови преводи в лева – по електронен канал (за 10 бр.) безплатно 5.00 лв.
Вноска до 3 000 лева над лимита на дневна база безплатно 6.00 лв.
Теглене до 2 000 лева над лимита на дневна база безплатно 12.00 лв.
Булбанк Онлайн /Булбанк Мобайл безплатно 5.87 лв.
ИнфоДирект чрез уведомление по e-mail безплатно 2.00 лв.
4 дебитни карти Visa Business Electron без такси за операции на АТМ и ПОС в България безплатно 14.40 лв.
Кредитна карта Visa Business/MasterCard Business с предварително определен лимит след представяне на счетоводен баланс и положителен отчет за приходите и разходите за предходната година и при условие, че фирмата е с регистрация от минимум 1 (една) година безплатно 8.15 лв.
Лимитът по кредитната карта може да се разпредели между две  кредитни карти, като втората се издава с намаление от 50% на таксите за издаване и годишно обслужване безплатно 4.07 лв.
Превод на трудови възнаграждения на служителите по сметки в банката и безплатно издаване на неограничен брой дебитни карти в лева V PAY, Visa Electron, Maestro безплатно 9.00 лв.*
*при 30 превода месечно

Предоставяне на фирмена застраховка БУЛСТРАД:

  • Застраховка „отговорност на работодателя“
  • Застраховка на движимо и недвижимо имущество „Пожар и щети”
безплатно 5.00 лв.
Стойност на месечните такси/цена на пакетната програма 30.00 лв. 107.49 лв.
Цена на пакетната програма с отстъпка 15% при предплащане за една година 306.00 лв.  

 

Допълнителни пакетни програми

Условия на допълнителна пакетна програма СМЕТКА+

Банкови продукти и услуги Допълнителна програма СМЕТКА+ По тарифа на банката, месечно
5 бр. разплащателни сметки с предоставяне на регулярни извлечения на e-mail адрес   50.00 лв.
Стойност на месечните такси 15.00 лв. 50.00 лв.
Цена на програмата с отстъпка 10% при предплащане за една година 162.00 лв.  

 

Условия на допълнителна пакетна програма SWIFT+

Банкови продукти и услуги Допълнителна програма SWIFT+ По тарифа на банката, месечно
50% по-ниска такса за всички SWIFT и PORTO съобщения (при 3 броя средно за месец)   30.00 евро
Стойност на месечните такси 10.00 евро 30.00 евро
Цена на програмата с отстъпка 10% при предплащане за една година 108.00 евро  

 

Допълнителни продукти