Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Пакетна програма „Бизнес лидер Лайт“

Програмата „Бизнес лидер Лайт“ е съвкупност от банкови продукти и услуги, необходими за удобно и сигурно банкиране.

  • Спестявате до 68% от месечните такси за банково обслужване.
  • Разплащате се без такси с партньорите си в УниКредит Булбанк.
  • Имате 24/7 достъп до вашите парични средства с бизнес дебитни карти.
  • Без такси за теглене на банкомат на банката и ПОС операции в България.
  • Ползвате отстъпка, при заплащане на  годишна такса за програмата.
  • Преминавате без ограничения от една пакетна програма в друга.

КАЛКУЛАТОР

 

 

Пакетна програма „Бизнес лидер Лайт“

PackagePrograms-icon.png

Калкулатор

Използвайте нашия Бизнес калкулатор, който ви помага в избора на най-подходящата за вашия бизнес пакетна програма.

 

 

Условия на пакетната програма

Банкови продукти и услуги Пакетната програма „Бизнес лидер Лайт“ По тарифа на банката, месечно
Разплащателна сметка в лева и предоставяне на регулярни извлечения на e-mail адрес безплатно 14.00 лв.
20 броя безплатни изходящи междубанкови преводи в лева по електронен канал (без преводи по RINGS) безплатно 26.00 лв.
Неограничен брой безплатни вътрешнобанкови преводи в лева по електронен канал безплатно 7.00*
* при 10 превода месечно
Булбак Онлайн / Булбанк Мобайл безплатно 19.56 лв.

2 банкови бизнес дебитни карти без годишна такса за обслужване, без такса за депозит на пари на банкомат в размер на BGN 0.30, без такса за теглене на ATM на Банката и УниКредит Груп и без такса за операции на ПОС в България (при 2
тегления на ATM на друга банка)

безплатно

6.34 лв.

Стойност на месечните такси/цена на пакетната програма 24.00 лв.

72.90 лв.

Цена на пакетната програма с отстъпка 10% при предплащане за една година 259.00 лв.  

 

Допълнителни пакетни програми

Условия на допълнителна пакетна програма СМЕТКА+

Банкови продукти и услуги Допълнителна програма СМЕТКА+ По тарифа на банката, месечно
5 бр. разплащателни сметки с предоставяне на регулярни извлечения на e-mail адрес   70.00 лв.
Стойност на месечните такси 25.00 лв. 70.00 лв.
Цена на програмата с отстъпка 10% при предплащане за една година 270.00 лв.  

 

Условия на допълнителна пакетна програма SWIFT+

Банкови продукти и услуги Допълнителна програма SWIFT+ По тарифа на банката, месечно
50% по-ниска такса за всички SWIFT и PORTO съобщения (при 3 броя средно за месец)   30.00 евро
Стойност на месечните такси 10.00 евро 30.00 евро
Цена на програмата с отстъпка 10% при предплащане за една година 108.00 евро  

 

Допълнителни продукти