Пакетна програма „Бизнес лидер Лайт“

Програмата „Бизнес лидер Лайт“ е съвкупност от банкови продукти и услуги, необходими за удобно и сигурно банкиране.

  • Спестявате до 63% от месечните такси за банково обслужване.
  • Разплащате се без такси с партньорите си в УниКредит Булбанк.
  • Имате 24/7 достъп до вашите парични средства с бизнес дебитни карти.
  • Без такси за операции на банкомат и ПОС в България.
  • Ползвате отстъпка, при заплащане на  годишна такса за програмата.
  • Преминавате без ограничения от една пакетна програма в друга.

КАЛКУЛАТОР

 

 

PackagePrograms-icon.png

Калкулатор

Използвайте нашия Бизнес калкулатор, който ви помага в избора на най-подходящата за вашия бизнес пакетна програма.

 

 

Условия на пакетната програма

Банкови продукти и услуги Пакетната програма „Бизнес лидер Лайт“ По тарифа на банката, месечно
Разплащателна сметка в лева без такси за откриване и с предоставяне на регулярни извлечения на e-mail адрес безплатно 10.00 лв.
3 броя изходящи междубанкови преводи в лева на хартиен носител (без преводи по RINGS) безплатно 6.60 лв.
10 броя изходящи междубанкови преводи в лева по електронен канал (без преводи по RINGS) безплатно 10.00 лв.
Неограничен брой вътрешнобанкови преводи в лева – по електронен канал (за 10 бр.) безплатно 5.00 лв.
Булбак Онлайн / Булбанк Мобайл безплатно 5.87 лв.
2 дебитни карти Visa Business Electron без годишна такса за обслужване и без такси за операции на АТМ и ПОС в България безплатно 7.20 лв.
Стойност на месечните такси/цена на пакетната програма 16.00 лв. 44.67 лв.
Цена на пакетната програма с отстъпка 10% при предплащане за една година 172.80 лв.  

 

Допълнителни пакетни програми

Условия на допълнителна пакетна програма СМЕТКА+

Банкови продукти и услуги Допълнителна програма СМЕТКА+ По тарифа на банката, месечно
5 бр. разплащателни сметки с предоставяне на регулярни извлечения на e-mail адрес   50.00 лв.
Стойност на месечните такси 15.00 лв. 50.00 лв.
Цена на програмата с отстъпка 10% при предплащане за една година 162.00 лв.  

 

Условия на допълнителна пакетна програма SWIFT+

Банкови продукти и услуги Допълнителна програма SWIFT+ По тарифа на банката, месечно
50% по-ниска такса за всички SWIFT и PORTO съобщения (при 3 броя средно за месец)   30.00 евро
Стойност на месечните такси 10.00 евро 30.00 евро
Цена на програмата с отстъпка 10% при предплащане за една година 108.00 евро  

 

Допълнителни продукти