Пакетна програма „Бизнес лидер Премиум“

„Бизнес лидер Премиум“ е цялостно решение за бързо, лесно и удобно управление на разплащанията с партньорите ви.

  • Спестявате до 72% от месечните такси за банково обслужване.
  • Ползвате разплащателни сметки в чуждестранна валута без такси за откриване и обслужване.
  • Ползвате отстъпка, ако заплатите годишна такса.
  • Преминавате без ограниченияот една пакетна програма в друга.

КАЛКУЛАТОР

 

 

PackagePrograms-icon.png

Калкулатор

Използвайте нашия Бизнес калкулатор, който ви помага в избора на най-подходящата за вашия бизнес пакетна програма.

 

 

Условия на пакетната програма

Банкови продукти и услуги Пакетната програма „Бизнес лидер Премиум“ По тарифа на банката, месечно
Разплащателна сметка в лева с регулярни извлечения на e-mail адрес безплатно 10.00 лв.
Разплащателна сметка във валута с регулярни извлечения на e-mail адрес безплатно 9.78лв.
Разплащателна сметка в лева или валута с регулярни извлечения на e-mail адрес безплатно 10.00лв.
7 броя изходящи междубанкови преводи в лева на хартиен носител (без преводи по RINGS) безплатно 15.40лв.
15 броя изходящи междубанкови преводи в лева по електронен канал (без преводи по RINGS) безплатно 15.00лв.
Неограничен брой вътрешнобанкови преводи в лева – по електронен канал (за 10 бр.) безплатно 5.00лв.
Вноска до 5 000 лева над лимита на дневна база безплатно 10.00лв.
Теглене до 3 000 лева над лимита на дневна база безплатно 18.00лв.
Булбак Онлайн /Булбанк Мобайл безплатно 5.87лв.
ИнфоДирект чрез уведомление по e-mail безплатно 2.00лв.
6 дебитни карти Visa Business Electron без годишна такса за обслужване и без такси за операции на АТМ и ПОС в България безплатно 21.60лв.
Кредитна карта Visa Business/MasterCard Business без такса за годишно обслужване, с предварително определен лимит след представяне на счетоводен баланс и положителен отчет за приходите и разходите за предходната година и при условие, че фирмата е с регистрация от минимум 1 (една) година безплатно 18.15лв.
Лимитът по кредитната карта може да се разпредели между две кредитни карти, като втората се издава с намаление от 50% на таксите за издаване и годишно обслужване безплатно 4.07лв.
Превод на трудови възнаграждения на служителите по сметки в банката и безплатно издаване на неограничен брой дебитни карти в лева V PAY, Visa Electron, Maestro безплатно 9.00лв.*
*при 30 превода месечно

Предоставяне на фирмена застраховка БУЛСТРАД:

  • Застраховка „отговорност на работодателя“
  • Застраховка на движимо и недвижимо имущество „Пожар и щети”
безплатно 5.00лв.
Стойност на месечните такси/ цена на пакетната програма 45.00 лв. 148.87лв.
Цена на пакетната програма с отстъпка 20% при предплащане за една година 432.00 лв.  

 

Допълнителни пакетни програми

Условия на допълнителна пакетна програма СМЕТКА+

Банкови продукти и услуги Допълнителна програма СМЕТКА+ По тарифа на банката, месечно
5 бр. разплащателни сметки с предоставяне на регулярни извлечения на e-mail адрес   50.00 лв.
Стойност на месечните такси 15.00 лв. 50.00 лв.
Цена на програмата с отстъпка 10% при предплащане за една година 162.00 лв.  

 

Условия на допълнителна пакетна програма SWIFT+

Банкови продукти и услуги Допълнителна програма SWIFT+ По тарифа на банката, месечно
50% по-ниска такса за всички SWIFT и PORTO съобщения (при 3 броя средно за месец)   30.00 евро
Стойност на месечните такси 10.00 евро 30.00 евро
Цена на програмата с отстъпка 10% при предплащане за една година 108.00 евро  

 

Допълнителни продукти