Пакетна програма „Бизнес лидер Премиум“

„Бизнес лидер Премиум“ е цялостно решение за бързо, лесно и удобно управление на разплащанията с партньорите ви.

  • Спестявате до 80% от месечните такси за банково обслужване.
  • Ползвате разплащателни сметки в чуждестранна валута без такси за обслужване.
  • Ползвате отстъпка, ако заплатите годишна такса.
  • Преминавате без ограниченияот една пакетна програма в друга.

КАЛКУЛАТОР

 

 

PackagePrograms-icon.png

Калкулатор

Използвайте нашия Бизнес калкулатор, който ви помага в избора на най-подходящата за вашия бизнес пакетна програма.

 

 

Условия на пакетната програма

Банкови продукти и услуги Пакетната програма „Бизнес лидер Премиум“ По тарифа на банката, месечно

Разплащателна сметка в лева и предоставяне на регулярни извлечения на e-mail адрес

безплатно 14.00лв.
Разплащателна сметка във валута и предоставяне на регулярни извлечения на e-mail адрес безплатно 19.56лв.

Разплащателна сметка в лева или валута и предоставяне на регулярни извлечения на e-mail адрес

безплатно 14.00лв.
50 броя безплатни изходящи междубанкови преводи в лева по електронен канал (без преводи по RINGS) безплатно 60.00лв.
Неограничен брой безплатни вътрешнобанкови преводи в лева по електронен канал (за 10 бр.) безплатно 6.00лв.
Вноска до 15 000 лева на дневна база безплатно 150 лв.*
* при 4 вноски средномесечно
Теглене до 5 000 лева на дневна база безплатно 100.00 лв.*
* при 4 теления средномесечно.
Булбак Онлайн /Булбанк Мобайл безплатно 9.78лв.
ИнфоДирект чрез уведомление по e-mail безплатно 2.00лв.
6 банкови бизнес дебитни карти без годишна такса за обслужване и без такси за операции на АТМ и ПОС в България безплатно 19.02лв.
Бизнес кредитна карта без такса за годишно обслужване, с предварително определен лимит след представяне на счетоводен баланс и положителен отчет за приходите и разходите за предходната година и при условие, че фирмата е с регистрация от минимум 1 (една) година безплатно 8.15лв.
Лимитът по кредитната карта може да се разпредели между две кредитни карти, като втората се издава с намаление от 50% на таксите за издаване и годишно обслужване безплатно 5.70лв.
Превод на трудови възнаграждения на служителите по сметки в банката и безплатно издаване на неограничен брой дебитни карти в лева безплатно 9.00лв.*
*при 30 превода месечно
Стойност на месечните такси/цена на пакетната програма 70.00 лв.  417.21лв.
Цена на пакетната програма с отстъпка 10% при предплащане за една година

756.00 лв.

 

 

Допълнителни пакетни програми

Условия на допълнителна пакетна програма СМЕТКА+

Банкови продукти и услуги Допълнителна програма СМЕТКА+ По тарифа на банката, месечно
5 бр. разплащателни сметки с предоставяне на регулярни извлечения на e-mail адрес   70.00 лв.
Стойност на месечните такси 25.00 лв. 70.00 лв.
Цена на програмата с отстъпка 10% при предплащане за една година 270.00 лв.  

 

Условия на допълнителна пакетна програма SWIFT+

Банкови продукти и услуги Допълнителна програма SWIFT+ По тарифа на банката, месечно
50% по-ниска такса за всички SWIFT и PORTO съобщения (при 3 броя средно за месец)   30.00 евро
Стойност на месечните такси 10.00 евро 30.00 евро
Цена на програмата с отстъпка 10% при предплащане за една година 108.00 евро  

 

Допълнителни продукти