Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Пакетна програма „Бизнес лидер Премиум“

„Бизнес лидер Премиум“ е цялостно решение за бързо, лесно и удобно управление на разплащанията с партньорите ви.

  • Спестявате до 81% от месечните такси за банково обслужване.
  • Ползвате разплащателни сметки в чуждестранна валута без такси за обслужване.
  • Ползвате отстъпка, ако заплатите годишна такса.
  • Преминавате без ограниченияот една пакетна програма в друга.

Заявете

 

 

Пакетна програма „Бизнес лидер Премиум“

PackagePrograms-icon.png

Калкулатор

Използвайте нашия Бизнес калкулатор, който ви помага в избора на най-подходящата за вашия бизнес пакетна програма.

 

 

Условия на пакетната програма

Банкови продукти и услуги Пакетната програма „Бизнес лидер Премиум“ По тарифа на банката, месечно

Разплащателна сметка в лева и предоставяне на регулярни извлечения на e-mail адрес

безплатно 20.00 лв.
Разплащателна сметка във валута и предоставяне на регулярни извлечения на e-mail адрес безплатно 20.00 лв.

Разплащателна сметка в лева или валута и предоставяне на регулярни извлечения на e-mail адрес

безплатно 20.00 лв.
100 броя безплатни изходящи междубанкови преводи в лева по електронен канал (без преводи по RINGS) безплатно

160.00 лв.

Неограничен брой безплатни вътрешнобанкови преводи в лева по електронен канал  безплатно 7.00 лв.*
* при 10 превода месечно"
Вноска до 15 000 лева на дневна база безплатно

420 лв.*
* при 4 вноски средномесечно

Теглене до 5 000 лева на дневна база безплатно

140.00 лв.*
* при 4 теления средномесечно

Булбанк Онлайн /Булбанк Мобайл безплатно 30.00 лв.
ИнфоДирект чрез уведомление по e-mail безплатно 15.00лв.

Шест броя бизнес дебитни карти без годишна такса за обслужване, без такса за теглене на АТМ на Банката и УниКредит Груп и без такса за операции на ПОС в България  

 

безплатно

19.02* лв.
* (при 5 тегления на ATM на Банката и УниКредит Груп)

Внoски на банкомат на УниКредит Булбанк на трансакция без такса по Пакетната сметка безплатно 1.50 лв.*
* при 5 вноски на АТМ на Банката
Бизнес кредитна карта без такса за годишно обслужване, с предварително определен лимит след представяне на счетоводен баланс и положителен отчет за приходите и разходите за предходната година и при условие, че фирмата е с регистрация от минимум 1 (една) година безплатно 8.15лв.
Лимитът по кредитната карта може да се разпредели между две кредитни карти, като втората се издава с намаление от 50% на таксите за издаване и годишно обслужване безплатно 4.07 лв.
Превод на трудови възнаграждения на служителите по сметки в банката и безплатно издаване на неограничен брой дебитни карти в лева безплатно 9.00лв.*
*при 30 превода месечно
Стойност на месечните такси/цена на пакетната програма

99.00 лв.

873.74 лв.

Цена на пакетната програма с отстъпка 10% при предплащане за една година

1 069.00 лв.

 

 

Допълнителни пакетни програми

Условия на допълнителна пакетна програма СМЕТКА+

Банкови продукти и услуги Допълнителна програма СМЕТКА+ По тарифа на банката, месечно
5 бр. разплащателни сметки с предоставяне на регулярни извлечения на e-mail адрес   100.00 лв.
Стойност на месечните такси 25.00 лв. 100.00 лв.
Цена на програмата с отстъпка 10% при предплащане за една година 270.00 лв.  

 

Условия на допълнителна пакетна програма SWIFT+

Банкови продукти и услуги Допълнителна програма SWIFT+ По тарифа на банката, месечно
50% по-ниска такса за всички SWIFT и PORTO съобщения (при 3 броя средно за месец)   30.00 евро
Стойност на месечните такси 10.00 евро 30.00 евро
Цена на програмата с отстъпка 10% при предплащане за една година 108.00 евро  

 

Допълнителни продукти