Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Документарно инкасо по износ

Обработка на документи по износа, в съответствие с получени от износителя писмени инструкции и тяхното изпращане до банката на чуждестранния купувач, с  цел получаване на плащане от купувача срещу предаване на стоково-разпоредителните документи (документи срещу плащане) или на определен падеж (документи срещу акцепт).

Документарно инкасо по износ

Какво представлява?

  1. Износителят (клиент на УниКредит Булбанк) изпраща стоката на чуждестранния купувач и депозира в банката документите за  осъществения износ, които обичайно включват търговска фактура, морска товарителница, транспортна застраховка и др., придружени с нареждане за документарно инкасо. В нареждането за документарно инкасо износителят посочва пълни данни за чуждестранния купувач (платеца), банката на купувача (инкасиращата банка), кратко описание и стойност на експедираната стока, пълен опис на представяните документи по вид и брой и условията, при които документите следва да бъдат предадени на платеца.
  2. УниКредит Булбанк обработва и изпраща документите до Инкасиращата банка, която обичайно е обслужващата банка на купувача, с цел тяхната последваща обработка и предаване на купувача, в съответствие с инкасовите инструкции.
  3. В зависимост от инструкциите, инкасиращата банка или банката-предявител предава документите на платеца след заплащане на стойността им или срещу акцепт/писмен ангажимент за плащане на падеж или без плащане.

При документарно инкасо по износа банката единствено получава и предава документи, в съответствие с инструкциите на износителя относно начина за процедиране с тях. Банката не поема  никакъв ангажимент за плащане към износителя. Плащането зависи единствено от добросъвестността и платежоспособността на купувача. 

Предимства

  • По-висока степен на защита в сравнение с получаване на плащане със свободен превод или чек – документите се предават на Платеца след плащане или поемане на ангажимент за плащане на стойността им на падежа.
  • По-малко банкови разноски спрямо тези по акредитив, но и съответно по-ниска степен на сигурност.

За кого е предназначен?

  • Експортно-ориентирани компании, търгуващи с почти всякакъв вид стоки
  • Износители,  търгуващи с вносители, с които са  имали предишни търговски взаимоотношения при други условия на разплащане, например чрез акредитив

Заявяване на услугата

Моля, свържете се с нашия екип Консултации Търговско финансиране, за да получите информация.

Често задавани въпроси

Докато вносителят заплати или официално се съгласи да плати на определена бъдеща дата, документите са под контрола на банката.

Да, плащането зависи единствено от добросъвестността и платежоспособността на вносителя.

Не, плащането зависи единствено от добросъвестността и платежоспособността на вносителя.

Да, с изключение на случаите, при които се изисква представяне на морска товарителница или документите се предават срещу акцепт на трата.

Да, в определени случаи при Съгласие/Нареждане на износителя.

Сходни продукти

Допълващи продукти