Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Европейски фондове

Възможности за финансиране по програми на Европейския съюз

Европейски фондове

Споразумение за гарантиране на портфейл от кредити с Европейски Инвестиционен Фонд - Invest EU

Споразумение за гарантиране на портфейл от кредити с Европейския инвестиционен фонд - Invest EU

ЕБВР Инструмент за споделяне на риска

Инструментът за споделяне на риска (Risk Sharing Framework) е гаранционна схема, сключена между УниКредит Булбанк и ЕБВР.

Споразумение за гарантиране на портфейл от кредити с ЕИБ

Инвестиционни кредити и кредити за оборотни средства по Гаранционна схема за малки и средни предприятия от Националния гаранционен фонд.

Гаранционна схема НГФ-ПРСР

Гаранционна схема за предприятия, одобрени за подпомагане по ПРСР, както и Предприятия от сектор Животновъдство и сектор Растениевъдство.

ЕвроФондИнвест - Инвестиционен кредит за финансиране на проекти по програми на ЕС

Инвестиционен кредит за финансиране на проекти по програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз.

Земеделски кредити срещу субсидии

Kредити срещу залог на субсидията за земеделски производители, подпомагани по схеми и мерки на Общата селскостопанска политика

Специализирани разплащателни сметки за земеделски производители

Специализирани разплащателни сметки за земеделски производители в лева или евро на преференциални ценови условия

Издаване на банкови гаранции

Издаване на банкови гаранции, кредитни уверения и банкови референции за проекти, финансирани по линия на ЕС

Кредит за финансиране на разходите за консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение

Кредити, финансиращи разходите за консултации при изготвяне на проектно предложение за кандидатстване по програми, съфинансирани от фондове на ЕС.

Гаранционни схеми за лизинг съвместно с Национален гаранционен Фонд

Програмата за лизингови сделки предоставя възможност за по-лесен достъп до финансиране на микро, малки или средни предприятия.

Споразумение за гарантиране на портфейл от кредити с НГФ

Гарантиране на портфейл от оборотни и инвестиционни кредити за МСП по сключено споразумение с Национален гаранционен фонд.

Финансиране на фотоволтаични инсталации

Облекчени условия за финансиране на проекти по линия на програма на Министерството на иновациите и растежа за „Изграждане на ВЕИ за собствено потребление.