Европейски фондове

Възможности за финансиране по програми на Европейския съюз

Инициатива за МСП

Чрез прилагане на "Инициатива за МСП“, УниКредит Булбанк адресира редица предизвикателства, които среща бизнеса като предоставя възможности, компаниите да повишат конкурентоспособността си на местно ниво, да инвестират в научно-изследователска развойна дейност и иновации, както и да реализират експортния си потенциал на международните пазари.

Гаранционна схема InnovFin

Гаранционна схема InnovFin

Гаранционна схема НГФ-ПРСР

Гаранционна схема за предприятия, одобрени за подпомагане по ПРСР, както и Предприятия от сектор “Животновъдство“ и сектор “Растениевъдство“

ЕвроФондИнвест - Инвестиционен кредит за финансиране на проекти по програми на ЕС

Инвестиционен кредит за финансиране на проекти по програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз.

Кредити срещу субсидии за земеделски производители

Kредити срещу залог на субсидията за земеделски производители, подпомагани по схеми и мерки на Общата селскостопанска политика

Специализирани разплащателни сметки за земеделски производители

Специализирани разплащателни сметки за земеделски производители в лева или евро на преференциални ценови условия

Издаване на банкови гаранции

Издаване на банкови гаранции, кредитни уверения и банкови референции за проекти, финансирани по линия на ЕС

Кредит за финансиране на разходите за консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение

Кредити, финансиращи разходите за консултации при изготвяне на проектно предложение за кандидатстване по програми, съфинансирани от фондове на ЕС.

Информационен бюлетин за Европейски фондове

Електронен бюлетин, който да помогне на вашите проекти, предлагайки ви структуриран и оптимизиран поглед.

Нови възможности с европейски фондове

Открийте Европейската програма подходяща за вас в новата ни дигитална брошура на УниКредит Булбанк „Откривам нови възможности с европейски фондове.“

Гaранционна схема COSME

Гаранционна схема COSME е без такса за клиентите, малките и средни компании, както и тези в стартов етап на развитие.

Нови възможности с европейски фондове

Открийте Европейската програма подходяща за вас в специално разработената дигитална брошура на УниКредит Булбанк  „Откривам нови възможности с европейски фондове.“

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ