Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Европейски фондове

Възможности за финансиране по програми на Европейския съюз

Европейски фондове

Програма „ФМФИБ Възстановяване“

Програма на ФМФИБ за гарантиране на портфейл от кредити по Портфейлна гаранция с таван на загубите за преодоляване на последствията от пандемията COVID 19.

Гaранционна схема COSME

Гаранционна схема COSME е без такса за клиентите, малките и средни компании, както и тези в стартов етап на развитие.

ЕБВР Инструмент за споделяне на риска

Инструментът за споделяне на риска (Risk Sharing Framework) е гаранционна схема, сключена между УниКредит Булбанк и ЕБВР.

Гаранционна схема НГФ-ПРСР

Гаранционна схема за предприятия, одобрени за подпомагане по ПРСР, както и Предприятия от сектор Животновъдство и сектор Растениевъдство.

Гаранционна схема Documentary Finance Facility

80% гаранционно покритие, без допълнително обезпечение и гаранционна такса.

ЕвроФондИнвест - Инвестиционен кредит за финансиране на проекти по програми на ЕС

Инвестиционен кредит за финансиране на проекти по програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз.

Земеделски кредити срещу субсидии

Kредити срещу залог на субсидията за земеделски производители, подпомагани по схеми и мерки на Общата селскостопанска политика

Специализирани разплащателни сметки за земеделски производители

Специализирани разплащателни сметки за земеделски производители в лева или евро на преференциални ценови условия

Издаване на банкови гаранции

Издаване на банкови гаранции, кредитни уверения и банкови референции за проекти, финансирани по линия на ЕС

Кредит за финансиране на разходите за консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение

Кредити, финансиращи разходите за консултации при изготвяне на проектно предложение за кандидатстване по програми, съфинансирани от фондове на ЕС.

Гаранционни схеми за лизинг съвместно с Национален гаранционен Фонд

Програмата за лизингови сделки предоставя възможност за по-лесен достъп до финансиране на микро, малки или средни предприятия.

Споразумение за подкрепа на микро - малки и средни предприятия

Споразумението ще допринесе за стимулиране на иновациите, ще доведе до икономически растеж и повишената конкурентоспособност на българската икономика.

Споразумение за гарантиране на портфейл от кредити с НГФ

Гарантиране на портфейл от оборотни и инвестиционни кредити за МСП по сключено споразумение с Национален гаранционен фонд.

Финансиране на фотоволтаични инсталации

Облекчени условия за финансиране на проекти по линия на програма на Министерството на иновациите и растежа за „Изграждане на ВЕИ за собствено потребление.