Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Споразумение за гарантиране на портфейл от кредити с НГФ

 • Широк спектър от кредитни продукти включени в портфейла.
 • Бърза процедура за одобрение.         
 • Улеснен достъп до финансиране.

Споразумение за гарантиране на портфейл от кредити с НГФ

Какво представлява продукта?

Гарантиране на портфейл от оборотни и инвестиционни кредити за МСП по сключено споразумение с Национален гаранционен фонд.           

 

Предимства

 • Гаранционната схема се прилага и по отношение на кредити, отпускани за реализацията на проекти по оперативни програми.                                                                               
 • Широк спектър от кредитни продукти включени в портфейла.
 • Бърза процедура за одобрение.

Характеристики

Допустими видове кредити, включени в Споразумението са:

 

 • Инвестиционни кредити, кредити за оборотни средства, вкл. револвиращи, кредити под условие за издаване на банкови гаранции, кредити за изпълнение на договори по Оперативни програми, Многоцелеви кредитни линии кредитни линии.
 • Срок за включване: 30.06.2025 г.
 • Срок на гаранцията: 30.06.2028 г.
 • Минимална сума на кредита – 10 000 лв.
 • Валута на кредита – BGN, EUR
 • Гаранционен процент до 50%
 • Условия за усвояване:
 • Усвояване на кредитите се извършва срещу предоставяне на разходо-оправдателни документи.

За кого е предназначен продуктът?

Гаранционния инструмент е предназначен за микро, малки и средни предприятия по смисъла на ЗМСП (средносписъчен брой на персонала до 249 души;  нетни приходи от продажби до BGN 97.5 млн.; стойност на дълготрайните активи до BGN 84 млн.).

Заявете разговор с експерт

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Списък икона Моля, въведете валиден ЕИК.
Имейл икона Моля, въведете валиден email.
Телефон икона Моля, въведете валиден телефон.
Проверката за роботи е задължителна

Често задавани въпроси

Свържете се с Вашия обслужващ банкер в УниКредит Булбанк или подайте заявка чрез формата за контакт.    

Приложим за компании с дейност от всички икономически сектори (с изключение на тези, които са в несъответствие с националното законодателство).

Свързани продукти