Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Функционалности

Булбанк Онлайн е основна дигитална платформа за обслужване и за комуникация с нашите корпоративни клиенти и основната ни визия е да бъде виртуална екосистема за изключително финансово клиентско преживяване и създаване на стойност в бъдеще.

Функционалности

Най-актуалното в Булбанк Онлайн за корпоративни клиенти

Регистрация

За да активирате услугата, е необходимо да посетите удобен за Вас филиал на УниКредит Булбанк и да подадете искане за ползване на Булбанк Онлайн.

Научете повечеза Регистрация

Платформа за електронен обмен на документи

Иновативното решение, което надгражда начина, по който обменяте документи с УниКредит Булбанк.

Научете повечеза Платформа за електронен обмен на документи

е-ПИН (Алтернативен ПИН)

е-ПИН е дигитална възможност за получаване на ПИН за активиране на достъп до Булбанк Онлайн. Необходимо е да заявите услуга при попълването на искането за ползване на онлайн банкирането.

М-токен

М-токен е приложение, част от Булбанк Мобайл, чрез което се генерират уникални кодове за подписване на плащания и заявки в онлайн банкирането Булбанк Онлайн.

Научете повечеза М-токен

ERP интеграция (Host-to-Host)

Имате възможност да нареждатe група от изходящи преводи в лева/ валута, бюджетни и СЕБРА плащания, през онлайн банкирането си, чрез собствената си счетоводна (ERP) система.

Преводи

Чрез онлайн банкирането може да извършвате плащания в лева/ валута, SEPA или СЕБРА преводи, бюджетни плащания, обмяна на валута или директен дебит.

Пакетни плащания

В меню пакетни плащания имате възможност да нареждате заплатите на вашите служители, както и да зареждате голям брой единични плащания от файл във формат МТ103.

Сметки, карти и кредити

Проверете състоянието по вашите сметки и следете детайли за движения. Получете информация по дебитните и кредитни карти, както и статуса по кредитите на вашата компания.

Банкова референция

Имате възможност да подавате заявки и да получавате банкови референции с информация за наличности и движения по сметки, задължения, липса/наличие на запори и издадени банкови гаранции.

Усвояване/погасяване на револвиращ кредит

Възползвайте се от възможността за дистанционно подаване на заявка за усвояване и погасяване на револвиращ кредит.

Касово теглене

Подайте заявка за касово теглене от избран от вас филиал директно през Булбанк Онлайн.

Търговско финансиране

Функционалността улеснява и ускорява комуникацията между страните по дадена сделка чрез възможност за обработка и достъп до информация за банкови гаранции, акредитиви и документарни инкаса в реално време.

Научете повечеза Търговско финансиране

Инвестиции и пазари

Менюто „Инвестиции и пазари“ дава възможност да подавате поръчки за покупко-продажба на ценни книжа и да проверявате и проследявате поръчките и сделките от портфейла си.

Помощен център

Регистрация

За да активирате услугата, е необходимо да посетите удобен за Вас филиал на УниКредит Булбанк и да подадете искане за ползване на Булбанк Онлайн.

Сметки и карти

Тук ще можете да проследите движенията си по карти, обороти и баланс по сметки за зададен от вас период.

Кредити

Можете да се запознаете с подробна информация за кредитните ви линии.

Вижте всичкив Помощен център

Инсталирайте Булбанк Мобайл във вашия телефон

Банкирайте бързо и лесно, когато и където поискате с няколко клика!