Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Търговско финансиране

Търговско финансиране

Гаранции

С издаването на банкова гаранция УниКредит Булбанк поема неотменяемо задължение да плати определена сума, ако бенефициентът по гаранцията, декларира неизпълнение на договорните задължения. В Булбанк Онлайн имате възможност да създавате нареждания за издаване на банкови гаранции, както и да следите информация по вече получени такива.

Гаранции

Акредитиви

Документираният акредитив е ангажимент на Банката за плащане на определена сума при представяне в определен срок на документи, посочени в акредитива, при спазване на определени условия. В Булбанк Онлайн имате възможност да създавате нареждания за издаване на акредитиви, както и да следите информацията по вече получени такива.

Акредитиви

Документарни инкаса

Обработка на документи в съответствие с получени писмени инструкции от износителя или предаване на набор от търговски документи на вносителя. В Булбанк Онлайн имате възможност да създавате нареждания за документарно инкасо, както и да следите информация по вече получени такива.

Документарни инкаса