ЕБВР Инструмент за споделяне на риска

Инструментът за споделяне на риска е гаранционна схема, сключена между УниКредит Булбанк и Европейската банка за възстановяване и развитие. Споразумението предоставя ресурс в размер до 75 млн. евро гарантирана част до 2024 г.

Предимства

 • Подходяща за финанисране на компанни с дейност от широк спектър на сектори в икономиката.
 • Има за цел да осигури подкрепа за реализиране на мащабни инвестиционни проекти, както и финансиране на оборотни средства и условни лимити.
 • Допусими клиенти за финансиране са както малки и средни, така и големи компании.
 • Схемата позволява включването на нови и вече съществуващи трансакции, за които е необходимо дообезпечаване.

Характеристики

Размер на гаранцията по конкретна трансакция

50% от размера на кредита.

Продукти

След разглеждане и одобрение на конкретната сделка и от страна както на банката, така и на ЕБВР, УниКредит Булбанк има възможност да включва в този гарантиран портфейл:

 • инвестиционни кредити
 • кредити за оборотни средства с договорен погасителен план
 • револвиращи кредити
 • овърдрафти
 • условни кредити за издаване на банкови гаранции и документарни акредитиви
 • допустимо е рефинансиране на съществуващи кредити

 

За кого е предназначена?

Гаранционната схема за споделяне на риска е насочена към подкрепа и развитие на малките, средните и големите предприятия. По тази схема може да се включват в гарантирания портфейл кредити с минимален размер от 6 млн. евро.

Как да кандидатствам?

Кандидатстването и одобрението на кредитите се извършва съгласно вътрешнобанковите правила за кредитиране на съответния сегмент клиенти (в зависимост от размера на бизнеса на клиента) на УниКредит Булбанк, след предварителното съгласуване и одобрение от ЕБВР.

Необходимо е да се свържете с вашия личен банкер за повече информация и индивидуална оферта.  Също така, може да ни адресирате през меню „Свържете се с нас“, с детайли за желаното финансиране по Гаранционен инструмент за споделяне на риска.

УниКредит Булбанк разполага със специализиран екип, предоставящ безвъзмездно консултации на компании във връзка с въпроси за финансиране по Европейски програми, включително и по въпроси за Инструмент за споделяне на риска.

Често задавани въпроси

Да, по схемата са допустими за гарантиране и съществуващи кредити и рефинансиране на дълг, но при положителна оценка на допустимост от компетентните експерти на ЕБВР и УниКредит Булбанк.

 • Дейности, които са в несъответствие с националното законодателство, включително и според Закона за опазване на околната среда.
 • Други забранени от закона дейности.
 • Дейности свързани с измама, нелегална дейност и други подобни практики, проверени съгласно вътрешните правила и процедури на Банката.

Не, фирми, чиито крайни контролиращи собственици са регистрирани в офшорна зона, не са допустими по гаранционната схема.

Заявете разговор с експерт

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Моля, въведете валиден ЕИК.
Моля, въведете валиден email.
Моля, въведете валиден телефон за връзка.
Проверката за роботи е задължителна

Допълващи продукти