Нагоре икона Бутон за връщане към началото

ЕБВР Инструмент за споделяне на риска

Инструментът за споделяне на риска е гаранционна схема, сключена между УниКредит Булбанк и Европейската банка за възстановяване и развитие. Споразумението предоставя ресурс в размер до 75 млн. евро гарантирана част до 2024 г.

ЕБВР Инструмент за споделяне на риска

Предимства

 • Подходяща за финанисране на компанни с дейност от широк спектър на сектори в икономиката.
 • Има за цел да осигури подкрепа за реализиране на мащабни инвестиционни проекти, както и финансиране на оборотни средства и условни лимити.
 • Допусими клиенти за финансиране са както малки и средни, така и големи компании.
 • Схемата позволява включването на нови и вече съществуващи трансакции, за които е необходимо дообезпечаване.

Характеристики

Размер на гаранцията по конкретна трансакция

Икона

50% от размера на кредита.

Продукти

Икона

След разглеждане и одобрение на конкретната сделка и от страна както на банката, така и на ЕБВР, УниКредит Булбанк има възможност да включва в този гарантиран портфейл:

 • инвестиционни кредити
 • кредити за оборотни средства с договорен погасителен план
 • револвиращи кредити
 • овърдрафти
 • условни кредити за издаване на банкови гаранции и документарни акредитиви
 • допустимо е рефинансиране на съществуващи кредити

 

За кого е предназначена?

Гаранционната схема за споделяне на риска е насочена към подкрепа и развитие на малките, средните и големите предприятия. По тази схема може да се включват в гарантирания портфейл кредити с минимален размер от 6 млн. евро.

Как да кандидатствам?

Кандидатстването и одобрението на кредитите се извършва съгласно вътрешнобанковите правила за кредитиране на съответния сегмент клиенти (в зависимост от размера на бизнеса на клиента) на УниКредит Булбанк, след предварителното съгласуване и одобрение от ЕБВР.

Необходимо е да се свържете с вашия личен банкер за повече информация и индивидуална оферта.  Също така, може да ни адресирате през меню „Свържете се с нас“, с детайли за желаното финансиране по Гаранционен инструмент за споделяне на риска.

УниКредит Булбанк разполага със специализиран екип, предоставящ безвъзмездно консултации на компании във връзка с въпроси за финансиране по Европейски програми, включително и по въпроси за Инструмент за споделяне на риска.

Често задавани въпроси

Да, по схемата са допустими за гарантиране и съществуващи кредити и рефинансиране на дълг, но при положителна оценка на допустимост от компетентните експерти на ЕБВР и УниКредит Булбанк.

 • Дейности, които са в несъответствие с националното законодателство, включително и според Закона за опазване на околната среда.
 • Други забранени от закона дейности.
 • Дейности свързани с измама, нелегална дейност и други подобни практики, проверени съгласно вътрешните правила и процедури на Банката.

Не, фирми, чиито крайни контролиращи собственици са регистрирани в офшорна зона, не са допустими по гаранционната схема.

Заявете разговор с експерт

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Списък икона Моля, въведете валиден ЕИК.
Имейл икона Моля, въведете валиден email.
Телефон икона Моля, въведете валиден телефон.
Проверката за роботи е задължителна

Допълващи продукти