Промени по тарифи, лихви и условия

 • предстои
 • 19.02.2021
 • в сила от 22.03.2021
 • Съобщение за клиенти

Уведомление към инвеститорите: Amundi Funds - в сила от 22.03.2021

Уважаеми акционери,

Бордът на директорите на Amundi Funds („Бордът“) би искал да Ви информира за следните промени в обхвата на Amundi Funds.

 

 • предстои
 • 08.02.2021
 • в сила от 10.03.2021
 • Съобщение за клиенти

Уведомление към инвеститорите: Amundi Funds - в сила от 10.03.2021

На 18 декември 2019 г. Европейският съвет и Европейският парламент обявиха, че е постигнато споразумение за Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги.

 • 22.01.2021
 • в сила от 22.01.2021
 • Съобщение за клиенти

Уведомление към инвеститорите: Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap Value - 8 януари 2021 г.

Бордът на директорите на Amundi Funds („Дружеството“) ви уведомява с настоящото за сливането на Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap Value („Сливащ се субфонд“) със субфонда Amundi Funds Pioneer US Equity ESG Improvers („Целеви субфонд“), както е показано в таблицата по-долу.

 • 17.12.2020
 • в сила от 01.01.2021
 • Тарифа, Лихвен бюлетин, Сметки, Депозити, Електронни услуги, Карти, Общи условия, Съобщение за клиенти

Уведомление за предстоящи промени във връзка с Брекзит - в сила от 01.01.2021

Уважаеми клиенти,

Във връзка с излизането на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (Обединеното кралство) от Европейския съюз (ЕС), бихме искали да Ви уведомим, че считано от 1 януари 2021 г., Обединеното кралство ще бъде третирано като трета страна спрямо ЕС.

 • 15.12.2020
 • в сила от 01.01.2021
 • Съобщение за клиенти

Уведомление за предстоящи промени във фондове Amundi - 01.01.2021

Бихме искали да ви уведомим предстоящи промени в някои от фондовете в сила от 1 Януари 2021 г.

 • 26.10.2020
 • в сила от 23.10.2020
 • Съобщение за клиенти

Уведомление за предстоящи промени във фонд Amundi Fund Solutions Buy&Watch High Income Bond 11/2025

Управляващото дружество взе решение за удължаване на срока за записване на  фонд Amundi Fund Solutions Buy&Watch High Income Bond 11/2025 до 27 ноември 2020 г.

 • 14.07.2020
 • в сила от 15.07.2020
 • Тарифа, Карти, Съобщение за клиенти

Уведомление за предстоящи промени за банкови карти за физически лица - в сила от 15.07.2020

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 15.07.2020 г., влизат в сила нови промени в Общите условия на УниКредит Булбанк АД за банкови карти за физически лица и за предоставяне на платежни услуги чрез използване на банкови карти като електронни платежни инструменти.

 • 03.06.2020
 • в сила от 30.06.2020
 • Съобщение за клиенти

Уведомление за предстоящи промени в проспектите на фондовете за инвеститорите от България - в сила от 30.06.2020

Бордът на директорите на Amundi Funds („Бордът“) би искал да Ви информира за няколко промени в някои от подфондовете - в сила от 30.06.2020

 • 30.03.2020
 • в сила от 30.03.2020
 • Съобщение за клиенти

Уведомление за предстоящи промени във фонд Buy&Watch Optimal Yield Bond

Удължаване на срока на записване на Фонд Buy and Watch Optimal Yield Bond 4/2026 до Май 2020 година.

 • 10.01.2020
 • в сила от 20.01.2020
 • Съобщение за клиенти

Уведомление за предстоящи промени до притежателите на дялове във взаимни фондове Amundi сила от 20.01.2020 г.

Уважаеми инвеститори,

Бордът на директорите на Amundi Funds („Бордът“) би желал да Ви информира за някои промени в следните подфондове, които ще влязат в сила от 20 януари 2020 г.:

 • 10.01.2020
 • в сила от 31.01.2020
 • Съобщение за клиенти

Уведомление за предстоящи промени до притежателите на дялове във взаимни фондове Amundi сила от 31.01.2020 г.

Уважаеми инвеститори,

Бордът на директорите на Amundi Funds („Бордът“) би желал да Ви информира за следните промени в някои под-фондове:

 • 02.05.2019
 • в сила от 05.04.2019
 • Съобщение за клиенти

Съобщение до притежателите на дялове в Amundi Funds II - част 2

Съобщение до притежателите на дялове в Amundi Funds II - Съдържание

 • 02.05.2019
 • в сила от 05.04.2019
 • Съобщение за клиенти

Съобщение до притежателите на Дялове в Amundi Funds II - част 1

Съобщение до притежателите на Дялове в Amundi Funds II - Приложение II: Подробно сравнение между сливащите и целевите субфондове

 • 06.03.2019
 • в сила от 22.03.2019
 • Съобщение за клиенти

Уведомление за предстоящи промени до притежателите на дялове във взаимни фондове Amundi сила от 22.03.2019 г.

Уведомление за предстоящи промени до притежателите на дялове във взаимни фондове Amundi сила от 22.03.2019 г.

 • 17.12.2018
 • в сила от 19.12.2018
 • Съобщение за клиенти

Уведомление за предстоящи промени за директни инвестиции и спестовни планове във взаимни фондове Амунди - в сила от 19.12.2018

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че поради планирана техническа пауза на системите Управляващо Дружество “Amundi Asset Management”, Република Чехия, с дистрибутор за България УниКредит Булбанк АД, считано от 19.12.2018г. до 06.01.2019г. няма да обработва поръчки с Дялове за директни инвестиции и спестовни планове във взаимни фондове Амунди.

 • 28.09.2018
 • в сила от 01.10.2018
 • Съобщение за клиенти

Уведомление за предстоящи промени в застрахователни полици "Имуществена протекция", сключени за периода 14.09.2009 - 19.05.2016

С настоящото бихме искали да ви уведомим, че считано от 01.10.2018 застрахователните полици "Имуществена протекция", сключени в периода 14.09.2009 - 19.05.2016 г., ще започнат да се обслужват от специализираното дружество от групата на УниКредит в България - "УниКредит Застрахователен брокер" ЕООД.