Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Промени по тарифи, лихви и условия

Промени по тарифи, лихви и условия

Затвори икона
 • Календар икона 23.05.2023
 • Календар икона в сила от 23.05.2023
 • Текст файл икона Съобщение за клиенти

Услугата еПОС вече е достъпна

Услугата „Обслужване на плащания с платежни и предплатени карти на софтуерно терминално устройство ПОС (еПОС)“ е достъпна.

 • Календар икона 04.04.2023
 • Календар икона в сила от 11.04.2023
 • Текст файл икона Съобщение за клиенти

Съобщение до акционерите на Amundi Funds - в сила от 11.04.2023

Уважаеми акционери,
Бордът на директорите на Amundi Funds („Бордът“) би искал да Ви информира за следните промени:

 • Календар икона 03.04.2023
 • Календар икона в сила от 14.04.2023
 • Текст файл икона Съобщение за клиенти

Съобщение до акционерите на Amundi Funds - в сила от 14.04.2023

Уважаеми акционери,
Бордът на директорите на Amundi Funds („Бордът“) би искал да Ви информира за следните промени:

 • Календар икона 09.03.2023
 • Календар икона в сила от 10.03.2023
 • Текст файл икона Сметки, Съобщение за клиенти

Уведомление за блокиране на сметки за физически лица - в сила от 10.03.2023

С оглед преустановяване предлагането на съвместни сметки, считано от 18.08.2022 г., с цел изпълнение на законовото задължение на Банката за поддържане на актуални и потвърдени клиентски данни, съвместните сметки са временно ограничени за изходящи платежни операции.

 • Календар икона 04.11.2022
 • Календар икона в сила от 04.11.2022
 • Текст файл икона Съобщение за клиенти

Съобщение за клиенти

Във връзка с извършването на презгранични преводи от/към Русия Ви информираме, че банката не може да се ангажира, че всяка трансакция ще бъде изпълнена своевременно, предвид необходимостта от извършване на проверки, в съответствие с действащите разпоредби, процедури и санкционни режими.

 • Календар икона 27.09.2022
 • Календар икона в сила от 07.10.2022
 • Текст файл икона Съобщение за клиенти

Съобщение до акционерите на Amundi Funds - в сила от 07.10.2022

С настоящото акционерите на Дружеството се информират за промените в проспекта на Дружеството („Проспектът“), приети от Съвета на директорите на Дружеството („Съветът на директорите“) и описани по-долу.

 • Календар икона 31.08.2022
 • Календар икона в сила от 01.09.2022
 • Текст файл икона Общи условия, Съобщение за клиенти

Уведомление за промяна на застраховател по групова застраховка „Помощ при пътуване на притежатели на банкови карти“ - 01.09.2022

Уважаеми клиенти,

Информираме Ви, че считано от 01.09.2022г. УниКредит Булбанк АД в ролята на Застраховащ по групова застраховка „Помощ при пътуване на притежатели на банкови карти“ поднови годишната застрахователна полица с нов застраховател.

 • Календар икона 13.07.2022
 • Календар икона в сила от 16.09.2022
 • Текст файл икона Съобщение за клиенти

Актуална информация за извършване на валутни касови операции - в сила от 16.09.2022 г.

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 16.09.2022 г. в УниКредит Булбанк АД ще могат да се извършват касови операции само в следните валути: Евро (EUR), Щатски долар (USD), Британска лира (GBP) и Швейцарски франк (CHF).

 • Календар икона 07.06.2022
 • Календар икона в сила от 08.06.2022
 • Текст файл икона Съобщение за клиенти

Съобщение до акционерите на Amundi Funds - в сила от 08.06.2022

Уважаеми акционери,
Бордът на директорите на Amundi Funds („Бордът“) би искал да Ви информира за следните промени:

 • Календар икона 04.03.2022
 • Календар икона в сила от 04.03.2022
 • Текст файл икона Съобщение за клиенти

Уведомление за временно преустановяване на покупкo-продажбата на валута руска рубла (RUB)

Считано от 4.03.2022 година, УниКредит Булбанк АД временно преустановява покупкo-продажбата на валута руска рубла (RUB).

 • Календар икона 04.03.2022
 • Календар икона в сила от 02.03.2022
 • Текст файл икона Съобщение за клиенти

Съобщение до акционерите на Amundi Funds за фонд Emerging Europe and Mediterranean Equity - 02.03.2022

Временно спиране на изчисляването на Нетната Стойност на Активите (НСА) на Дял на фонд Amundi Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity (Фондове Амунди Възникваща Европа и Средиземноморски регион) считано от Вторник 1 Март 2022 г.

 • Календар икона 04.03.2022
 • Календар икона в сила от 01.03.2022
 • Текст файл икона Съобщение за клиенти

Съобщение до акционерите на Amundi Funds за фонд Russian Equity - в сила от 01.03.2022

Временно спиране на изчисляването на Нетната Стойност на Активите (НСА) на Дял на фонд Amundi Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity (Фондове Амунди Възникваща Европа и Средиземноморски регион) считано от Вторник 1 Март 2022 г.

 • Календар икона 29.10.2021
 • Календар икона в сила от 30.11.2021
 • Текст файл икона Съобщение за клиенти

Съобщение до акционерите на Amundi Funds - в сила от 30 ноември 2021

Уважаеми акционери,

Бордът на директорите на Amundi Funds („Бордът“) би искал да Ви информира за следните промени:

 • Календар икона 20.08.2021
 • Календар икона в сила от 20.09.2021
 • Текст файл икона Съобщение за клиенти

Съобщение до акционерите на Amundi Funds - в сила от 20 септември 2021

Уважаеми акционери,

Бордът на директорите на Amundi Fund Solutions („SICAV“), в съответствие с проспекта на SICAV („Проспект“), взе решение за следните промени:

 • Календар икона 14.07.2021
 • Календар икона в сила от 29.07.2021
 • Текст файл икона Съобщение за клиенти

Съобщение до акционерите на Amundi Funds - в сила от 29 юли 2021

Уважаеми акционери,

Бордът на директорите на Amundi Funds („Бордът“) би искал да Ви информира за следните промени:

 • Календар икона 19.02.2021
 • Календар икона в сила от 22.03.2021
 • Текст файл икона Съобщение за клиенти

Уведомление към инвеститорите: Amundi Funds - в сила от 22.03.2021

Уважаеми акционери,

Бордът на директорите на Amundi Funds („Бордът“) би искал да Ви информира за следните промени в обхвата на Amundi Funds.

 

 • Календар икона 08.02.2021
 • Календар икона в сила от 10.03.2021
 • Текст файл икона Съобщение за клиенти

Уведомление към инвеститорите: Amundi Funds - в сила от 10.03.2021

На 18 декември 2019 г. Европейският съвет и Европейският парламент обявиха, че е постигнато споразумение за Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги.

 • Календар икона 22.01.2021
 • Календар икона в сила от 22.01.2021
 • Текст файл икона Съобщение за клиенти

Уведомление към инвеститорите: Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap Value - 8 януари 2021 г.

Бордът на директорите на Amundi Funds („Дружеството“) ви уведомява с настоящото за сливането на Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap Value („Сливащ се субфонд“) със субфонда Amundi Funds Pioneer US Equity ESG Improvers („Целеви субфонд“), както е показано в таблицата по-долу.

 • Календар икона 17.12.2020
 • Календар икона в сила от 01.01.2021
 • Текст файл икона Тарифа, Лихвен бюлетин, Сметки, Депозити, Електронни услуги, Карти, Общи условия, Съобщение за клиенти

Уведомление за предстоящи промени във връзка с Брекзит - в сила от 01.01.2021

Уважаеми клиенти,

Във връзка с излизането на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (Обединеното кралство) от Европейския съюз (ЕС), бихме искали да Ви уведомим, че считано от 1 януари 2021 г., Обединеното кралство ще бъде третирано като трета страна спрямо ЕС.

 • Календар икона 15.12.2020
 • Календар икона в сила от 01.01.2021
 • Текст файл икона Съобщение за клиенти

Уведомление за предстоящи промени във фондове Amundi - 01.01.2021

Бихме искали да ви уведомим предстоящи промени в някои от фондовете в сила от 1 Януари 2021 г.