Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Специални сметки

Банкови сметки със специални параметри.

Специални сметки

Специални банкови сметки на частен съдебен изпълнител

Банкови сметки със специални параметри съгласно изискванията на Закона за частните съдебни изпълнители (ЗЧСИ).

Специална клиентска сметка на нотариус

Сметката се използва при извършване на действия за учредяване, прехвърляне, промяна или прекратяване на вещни права върху недвижими имоти.

Специална клиентска сметка на застрахователен брокер/ агент

Сметка за депозиране на парични средства и обслужване на разплащанията между застрахователния брокер/ агент и неговите клиенти.

Специална клиентска сметка на адвокат/ адвокатско дружество

Сметка за депозиране в банката на парични средства, които клиентът предоставя за изразходване от адвоката/адвокатското дружество.