Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Специална клиентска сметка на застрахователен брокер/ агент

Сметка за депозиране на парични средства и обслужване на разплащанията между застрахователния брокер/ агент и неговите клиенти.

Специална клиентска сметка на застрахователен брокер/ агент

За кого е предназначена?

Специална клиентска сметка може да бъде открита на:

  • Застрахователен брокер, регистриран в КФН.
  • Застрахователен брокер в процес на вписване като застрахователен брокер.
  • Застрахователен агент със сключен договор със застраховател.
  • Застрахователен агент, на когото предстои да сключи договор със застраховател.

За какво може да се използва?

Специална клиентска сметка на застрахователен брокер/застрахователен агент служи за превод на суми за:

  • Застрахователни премии за застраховател.
  • Застрахователни обезщетения или парични суми за потребител на застрахователни услуги.

Тарифа и общи условия

Диаграма икона ​​​​​​​Лихвен бюлетин

Допълнителни продукти