Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Пакетна програма „Бизнес лидер Практика“

Програмата „Бизнес лидер Практика“ е съвкупност от банкови продукти и услуги, необходими за управление на вашите парични средства. Подходяща е за лица, упражняващи свободна професия.

  • Спестявате до 69% от месечните такси за банково обслужване.
  • Банкирате свободно, без да посещавате банков клон, чрез услугите Булбанк Онлайн и Булбанк Мобайл.
  • 24/7 достъп до пари в брой с бизнес дебитна карта.
  • Ползвате отстъпка, ако заплатите годишна такса.

Заявете

 

 

Пакетна програма „Бизнес лидер Практика“

Условия на пакетната програма

Банкови продукти и услуги Пакетната програма „Бизнес лидер Практика“ По тарифа на банката, месечно

Разплащателна сметка в лева и предоставяне на регулярни извлечения на e-mail адрес

безплатно 20.00 лв.
Булбанк Онлайн/ Булбанк Мобайл безплатно 30.00 лв.
ИнфоДирект уведомление по e-mail безплатно 15.00 лв.
Банкова бизнес дебитна карта безплатно 1.67 лв.
Стойност на месечните такси/ цена на пакетната програма 8.50 лв. 66.67 лв.
Цена на пакетна програма с отстъпка 5% при предплащане за една година 96.90 лв.  

 

Допълнителни пакетни програми

Условия на допълнителна пакетна програма СМЕТКА+

Банкови продукти и услуги Допълнителна програма СМЕТКА+ По тарифа на банката, месечно
5 бр. разплащателни сметки с предоставяне на регулярни извлечения на e-mail адрес   100.00 лв.
Стойност на месечните такси 25.00 лв. 100.00 лв.
Цена на програмата с отстъпка 10% при предплащане за една година 270.00 лв.  

 

Условия на допълнителна пакетна програма SWIFT+

Банкови продукти и услуги Допълнителна програма SWIFT+ По тарифа на банката, месечно
50% по-ниска такса за всички SWIFT и PORTO съобщения (при 3 броя средно за месец)   30.00 евро
Стойност на месечните такси 10.00 евро 30.00 евро
Цена на програмата с отстъпка 10% при предплащане за една година 108.00 евро  

 

Допълнителни продукти