Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Специални банкови сметки на частен съдебен изпълнител

Банкови сметки със специални параметри съгласно изискванията на Закона за частните съдебни изпълнители.

Специални банкови сметки на частен съдебен изпълнител

Специална сметка

Използва се за касово и/или безкасово постъпване на парични средства, които частният съдебен изпълнител получава от осребряване имуществото на длъжниците в изпълнителни производства.

Лихвена сметка

Използва се за начисляване и плащане на лихвата върху паричните средства по специалната сметка. Сумите, които постъпват по специалната сметка и по лихвената сметка не подлежат на запориране според чл. 24 от ЗЧСИ.

Сметка за такси и разноски

Използва се за постъпване на парични средства от дължимите такси и разноски, които частният съдебен изпълнител събира по повод извършените изпълнителни действия срещу длъжници.

Сметка за допълнителна дейност и възнаграждения

Използва се за постъпване на парични средства във връзка с извършваната допълнителна дейност и възнаграждения.

Такси

Съгласно действащата Тарифа за юридически лица и ЕТ и при условията на специална оферта за банково обслужване на частни съдебни изпълнители.

Тарифа и общи условия

Диаграма икона ​​​​​​​Лихвен бюлетин

Допълнителни продукти