Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Специална клиентска сметка на адвокат/ адвокатско дружество

Сметка за депозиране в банката на парични средства, които клиентът предоставя за изразходване от адвоката/адвокатското дружество.

Специална клиентска сметка на адвокат/ адвокатско дружество

За какво може да се ползва?

  • Заплащане на разноски, държавни такси и данъци на клиента, хонорари на лица, различни от адвоката.
  • Извършване на сделки и действия от името и за сметка на клиента, съобразно сключения договор между клиента и адвокатското дружество.
  • Други цели, предвидени в договора между адвоката/адвокатското дружество и клиента.

Тарифа и общи условия

Диаграма икона ​​​​​​​Лихвен бюлетин

Допълнителни продукти