Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Гарантиране на влогове

Гарантиране на влогове

Фонд за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) е създаден през януари 1999 г. с цел да гарантира влоговете в банките, като по този начин поддържа доверието в банковата система и съдейства за икономическия растеж и общата стабилност в страната.

На популярен език в тази брошура е описана системата за гарантиране на влоговете в България, като са отразени новите моменти, произтичащи от Закона за гарантиране на влоговете в банките, в сила от 14.08.2015 г.

Надяваме се, че тя ще ви помогне да разберете как са защитени не само вашите, но и интересите на всички вложители, за да можете да направите своя информиран избор.