Поверителност

Гаранция за неприкосновеност на информацията, съдържаща лични данни

УниКредит Булбанк се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени формуляри или електронна кореспонденция.

УниКредит Булбанк ви напомня да бъдете внимателни при използването на вашите лични данни в интернет. Не предоставяйте персонална информация в сайтове, в чиято автентичност не сте уверени.

При съмнения за вашата сигурност, моля да се свържете с нас на телефон 0700 1 84 84 на цената на градски разговор или на 1 84 84 за местни мобилни оператори.

Вашата сигурност е от първостепенна важност за нас.