Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Поверителност

Поверителност

Гаранция за неприкосновеност на информацията, предоставяна от потребителите онлайн

„УниКредит Булбанк“ АД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени формуляри или електронна кореспонденция. Вашата сигурност е от първостепенна важност за нас.

„УниКредит Булбанк“ АД Ви напомня да бъдете внимателни при използването на вашите лични данни в интернет. Не предоставяйте персонална информация в сайтове, в чиято автентичност не сте уверени.

При съмнения за вашата сигурност, моля да се свържете с нас на телефон 0700 1 84 84 на цената на градски разговор или на 1 84 84 за местни мобилни оператори.

“УниКредит Булбанк” АД, с цел осигуряване на възможно най-добра защита срещу случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване, използва необходимите технологични и организационни мерки, отговарящи на изискванията на законодателството в Република България.

Личната информация, която лицата предоставят на “УниКредит Булбанк” АД при подаване на искане за предоставяне на банков продукт или услуга, се използва с цел анализиране на това дали те отговарят на условията за предоставяне на този продукт или услуга, както и за обратна връзка при подаден сигнал/впечатление/обратна връзка. Данните могат да бъдат използвани от банката, в случай че “УниКредит Булбанк” АД желае да се свърже с лицата във връзка с подаденото искане за банков продукт/ услуга или при подаден сигнал/впечатление/обратна връзка .

С оглед възможността заявителите по банковия продукт или услуга да предоставят неистинска и/или невярна информация “УниКредит Булбанк” АД осъществява детайлно проучване на информацията, която постъпва чрез исканията, с цел предотвратяване на незаконосъобразното й обработване. В случай че в хода на проучването бъдат установени данни, които пораждат обосновани съмнения за извършено правонарушение, банката сигнализира компетентните органи.

„УниКредит Булбанк“ АД не гарантира достоверността на личните данни, попълнени чрез сайта. Истинността на данните е отговорност на лицето, което ги е попълнило. В случай че бъде установено, с или без съдействието на компетентните органи, че данни за трето лице са попълнени от заявителя в искането за банковия продукт/услуга или в подаден сигнал/впечатление/обратна връзка, и тези данни са предоставени без съгласието и/или знанието на техния титуляр или по друг незаконосъобразен начин, “УниКредит Булбанк” АД ще положи необходимите усилия да предотврати нарушаването на правата и законните интереси на титуляря на данните, доколкото това е възможно, както и да извърши необходимите за целта уведомления, съгласно действащото законодателство.

Информация за лични данни, обработвани от „УниКредит Булбанк“ АД, съгласно Регламент ЕС 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета /Общ регламент за защита на данните/, можете да намерите тук.

Информация за лични данни, обработвани от „УниКредит Кънсюмър Файненсинг“ ЕАД, съгласно Регламент ЕС 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета /Общ регламент за защита на данните/, можете да намерите тук.

Информация за лични данни, обработвани от „УниКредит Факторинг“ ЕАД, съгласно Регламент ЕС 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета /Общ регламент за защита на данните/, можете да намерите тук.

Информация за лични данни, обработвани от „УниКредит Лизинг“ ЕАД, съгласно Регламент ЕС 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета /Общ регламент за защита на данните/, можете да намерите тук.