Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Данъчен закон за чуждестранните сметки FATCA

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

Данъчен закон за чуждестранните сметки FATCA

Данъчният закон за чуждестранните сметки (FATCA), приет от Конгреса на САЩ, е в сила от 1.07.2014 г. Неговата цел е да установява, възпира и възпрепятства случаите на избягване на плащането на данъци от американски граждани или жители, които пряко или непряко инвестират извън Съединените американски щати чрез чуждестранни финансови институции.

Република България и Съединените американски щати са постигнали принципно Междуправителствено споразумение модел 1Б, съгласно което всички български финансови институции трябва да идентифицират американските данъкоплатци сред своите клиенти. Освен това, след получено съгласие от клиентите и след набавяне на необходимата документация, местните финансови институции ще докладват веднъж годишно на местната данъчна администрация информация за финансовите сметки на своите клиенти.

УниКредит Булбанк би искала официално да Ви информира, че съгласно инструкциите, получени от Националната агенция по приходите по отношение на данъчния закон за чуждестранните сметки (FATCA), банката е регистрирана в официалния Интернет портал на Федералната служба по приходите („ФСП“) на САЩ като финансова институция, която ще спазва горния закон (“Registered Deemed-Compliant Financial Institution).

Идентификационният номер (Global Intermediary Identification Number) на банката е 938A8A.00082.ME.100. Подписаният формуляр W-8BEN-E може да бъде достъпен по-долу на тази страница.