Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Експортен факторинг без регрес

Експортният факторинг е финансов инструмент, който е насочен към нуждите на експортни компании, работещи със своите клиенти на отложено плащане. Той предлага:

 • 100% защита на кредитния риск
 • Финансиране на вземания без нужда от обезпечение 
 • Администриране и събиране на вземанията от местна финансова институция
 • Условия на отложено плащане за купувачите
 • Възможност за правно представителство   

 

 

Експортен факторинг без регрес

За кого е предназначен?

Компании в областта на производството

Икона

услугите и търговията

Компании, които искат да работят

Икона

или вече работят при условия на отложено плащане със своите клиенти.

Компании, които искат да покрият риска

Икона

от неплащане или неплатежоспособност на своите купувачи, или такива, които вече използват продукти за застраховане на кредитния риск.

Компании, които искат да оптимизират

Икона

своите финансови съотношения и финансови разходи.

Какви са предимствата?

 • Възможност да се работи на отложено плащане, без риск от неплащане или неплатежоспособност на контрагента
 • Финансиране на производителния/оперативния процес без нужда от допълнително обезпечение
 • Разграничаване на събирането на дълга от бизнес отношенията
 • Подобряване на балансовите съотношения и кредитния оборот
 • Подобряване на платежното поведение на купувачите, благодарение на професионалното събиране на дълга
 • Възможност за управленския и оперативния персонал да се фокусира върху своите бизнес дейности
 • Администриране на документацията   

Заявете разговор с експерт

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Списък икона Моля, въведете валиден ЕИК.
Имейл икона Моля, въведете валиден email.
Телефон икона Моля, въведете валиден телефон.
Проверката за роботи е задължителна

Какво е eFactoring?

 

eFactoring.bg е първият електронен портал за факторинг услуги на българския пазар.

Научете повече


Вече сте клиент на eFactoring?

Вход