Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Обратна връзка

„…Ние, хората от УниКредит , поемаме отговорност да работим в полза на своите клиенти. Нашата цел е да постигаме отлични резултати и непрекъснато  да се стремим с нас да се работи лесно.

Да разбираме нуждите на нашите клиенти и да предприемаме мерки, за да отговорим на техните очаквания е наше основно задължение“.

(Из Мисията на УниКредит Груп)

Клиентската удовлетвореност е наш основен приоритет!

Нашата цел е да реагираме своевременно на всеки сигнал от клиент,  да анализираме обратната връзка и да предприемаме съответните превантивни действия в бъдеще.

Можете да споделите с нас вашето положително или отрицателно мнение, предложение или трудност, което срещате при използването на нашите продукти или услуги.

научете повече

Обратна връзка

Предоставяне на обратна връзка, подаване на оплакване или похвала

С подписано писмо и факс

Можете да ипратите писмо до централния офис на УниКредит Кънсюмър Файненсинг на адрес гр. София 1303, ул. Гюешево 14, етаж 3

По изключение и в случаите, които не предполагат ползване на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и банкова тайна по ЗКИ.

Онлайн

По изключение и в случаите, които не предполагат ползване на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и банкова тайна по ЗКИ

В клон

Лично или чрез упълномощен представител след идентифициране в клон на УниКредит Булбанк. Предоставената информация следва да се депозира в писмен вид посредством „Формуляр на клиента“, попълнен предварително или на място.

Важно: УниКредит Кънсюмър Файненсинг не разглежда анонимни възражения.

Разглеждане на подаден сигнал

Независимо от вида на сигнала, всяко възражения/оплакване, получено от УниКредит Кънсюмър Файненсинг, се разглежда от специално създаден екип „Качество и клиентска удовлетвореност“, чийто ангажимент е извършване на детайлна проверка със съдействието на компетентните структури на дружеството и предоставянето на официално писмено становище. 

В случай че възражението ви е извън нашата компетентност, ще ви информираме, ако това е възможно, за действията, които следва да предприемете. 

При подаване на жалба от страна на потребителя, свързана с предоставянето на кредит, УниКредит Кънсюмър Файненсинг взима решение за изплащане на обезщетение, когато счете за основателна жалбата, като размерът на обезщетението се определя за всеки отделен случай.

Уверяваме ви, че всеки казус се разглежда индивидуално и с необходимото внимание.

Времето за отговор зависи от спецификата на оплакването и необходимата проверка, включително компетентните звена,  участници в нея. Съгласно изискванията на Закона за Потребителския кредит,  УниКредит Кънсюмър Файненсинг се задължава да се произнесе и да върне писмен отговор за решението си по постъпилото възражение, в срок до 30 (тридесет) дни от получаването му.

В 85% от случаите обаче успяваме да отговорим на оплакванията максимално бързо - в рамките на 3 работни дни.

В случай че УниКредит Кънсюмър Файненсинг не се произнесе в срок от 30 дни от получаване на възражението или ако сте останали неудовлетворени от предоставения от наша страна отговор, имате право да отнесете  спора до Комисията за защита на потребителите с адрес: гр. София, 1000, пл. Славейков 4А, ет.3, 4 и 6 или да сезирате помирителните комисии, създадени по реда на чл.182-184 от Закона за защита на потребителите.

Горепосочените производства не препятстват възможността искове или спорове между УниКредит Кънсюмър Файненсинг и потребители във връзка с договорните им отношения да бъдат решавани от компетентния съд. Приложимо е българското законодателство.