Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Промени по тарифи, лихви и условия

Промени по тарифи, лихви и условия

 • Календар икона 30.11.2020
 • Календар икона в сила от 01.02.2021
 • Текст файл икона Карти

Уведомление за предстоящи промени в ОУ за карти за ФЛ - 01.02.2021

Считано от 01.02.2021 г. влизат в сила промени в ОУ на „УниКредит Булбанк“ АД за банкови карти за физически лица и за предоставяне на платежни услуги чрез използване на банкови карти като електронни платежни инструменти.

 • Календар икона 29.10.2020
 • Календар икона в сила от 29.10.2020
 • Текст файл икона Карти, Общи условия

Уведомление за промени в ОУ за банкови карти за физически лица в сила от 29.10.2020

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 29.10.2020 г. влизат в сила следните промени в Общите условия на „УниКредит Булбанк“ АД за банкови карти за физически лица и за предоставяне на платежни услуги чрез използване на банкови карти като електронни платежни инструменти:

 • Календар икона 26.10.2020
 • Календар икона в сила от 23.10.2020
 • Текст файл икона Съобщение за клиенти

Уведомление за предстоящи промени във фонд Amundi Fund Solutions Buy&Watch High Income Bond 11/2025

Управляващото дружество взе решение за удължаване на срока за записване на  фонд Amundi Fund Solutions Buy&Watch High Income Bond 11/2025 до 27 ноември 2020 г.

 • Календар икона 01.10.2020
 • Календар икона в сила от 01.10.2020
 • Текст файл икона Тарифа, Карти

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за ФЛ - в сила от 01.10.2020

Уведомяваме Ви, че считано от 01.12.2020 г., влизат в сила следните промени в Тарифата на Уникредит Булбанк за физически лица:

 • Календар икона 20.08.2020
 • Календар икона в сила от 20.08.2020
 • Текст файл икона Карти

Уведомление за промени в ОУ за банкови карти за физически лица в сила от 20.08.2020

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 20.08.2020 г. влизат в сила следните промени в Общите условия на „УниКредит Булбанк“ АД за банкови карти за физически лица и за предоставяне на платежни услуги чрез използване на банкови карти като електронни платежни инструменти:

В раздел I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

„Банкова карта (наричана по-долу и „карта/та“) – вид персонализиран платежен инструмент, който ...

 • Календар икона 31.07.2020
 • Календар икона в сила от 01.10.2020
 • Текст файл икона Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за физически лица - в сила от 01.10.2020

Считано от 01.10.2020 г., влизат в сила следните промени в Тарифата на Уникредит Булбанк за физически лица.

 • Календар икона 14.07.2020
 • Календар икона в сила от 15.07.2020
 • Текст файл икона Тарифа, Карти, Съобщение за клиенти

Уведомление за предстоящи промени за банкови карти за физически лица - в сила от 15.07.2020

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 15.07.2020 г., влизат в сила нови промени в Общите условия на УниКредит Булбанк АД за банкови карти за физически лица и за предоставяне на платежни услуги чрез използване на банкови карти като електронни платежни инструменти.

 • Календар икона 24.06.2020
 • Календар икона в сила от 01.07.2021
 • Текст файл икона Съобщение за клиенти

Уведомление за предстоящи промени при подновяването на абонаментна полица по застраховка - 01.07.2021

Считано от 01.07.2021 г. се подновява абонаментна полица по застраховка ,,Помощ при пътуване и злополука’’ към ,,Дженерали Застраховане’’ АД за периода 01.07.2020 г. - 30.06.2021 г.

 • Календар икона 03.06.2020
 • Календар икона в сила от 30.06.2020
 • Текст файл икона Съобщение за клиенти

Уведомление за предстоящи промени в проспектите на фондовете за инвеститорите от България - в сила от 30.06.2020

Бордът на директорите на Amundi Funds („Бордът“) би искал да Ви информира за няколко промени в някои от подфондовете - в сила от 30.06.2020

 • Календар икона 23.04.2020
 • Календар икона в сила от 23.04.2020
 • Текст файл икона Карти, Общи условия

Уведомление за предстоящи промени за банкови карти за физически лица - в сила от 23.04.2020

Уведомяваме Ви, че считано от 23.04.2020 г. влизат в сила промени в Общите условия на „УниКредит Булбанк“ АД за банкови карти за физически лица и за предоставяне на платежни услуги чрез използване на банкови карти като електронни платежни инструменти.

 • Календар икона 23.04.2020
 • Календар икона в сила от 24.06.2020
 • Текст файл икона Сметки

Уведомление за предстоящи промени в ОУ за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на физически лица - 24.06.2020

Промeните са основно в РАЗДЕЛ I: БАНКОВИ СМЕТКИ, РАЗДЕЛ ІІ: КОМУНАЛНИ И ПЕРИОДИЧНИ ПЛАЩАНИЯ и РАЗДЕЛ ІII: ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ И ИНСТРУМЕНТИ

 • Календар икона 23.04.2020
 • Календар икона в сила от 23.06.2020
 • Текст файл икона Карти

Уведомление за предстоящи промени за банкови карти за физически лица - в сила от 23.06.2020

Уведомяваме Ви, че считано от 23.06.2020 г. влизат в сила следните промени в Общите условия на „УниКредит Булбанк“ АД за банкови карти за физически лица и за предоставяне на платежни услуги чрез използване на банкови карти като електронни платежни инструменти:

 • Календар икона 30.03.2020
 • Календар икона в сила от 30.03.2020
 • Текст файл икона Съобщение за клиенти

Уведомление за предстоящи промени във фонд Buy&Watch Optimal Yield Bond

Удължаване на срока на записване на Фонд Buy and Watch Optimal Yield Bond 4/2026 до Май 2020 година.

 • Календар икона 11.03.2020
 • Календар икона в сила от 12.05.2020
 • Текст файл икона Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за физически лица - в сила от 12.05.2020

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 12.05.2020г. влизат в сила следните промени в Тарифата на Банката за физически лица:

 • Календар икона 02.03.2020
 • Календар икона в сила от 30.04.2020
 • Текст файл икона Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за физически лица - в сила от 30.04.2020

Уведомяваме Ви, че считано от 30.04.2020г. влиза в сила следната промяна в Тарифата на Банката за физически лица:

1. В Раздел VI. КРЕДИТИ:

 • Календар икона 23.01.2020
 • Календар икона в сила от 23.03.2020
 • Текст файл икона Тарифа, Лихвен бюлетин

Уведомление за предстоящи промени в лихвения бюлетин за физически лица в сила от 23.03.2020 г.

Уважаеми клиенти,

 

Считано от 23.03.2020 г. влизат в сила нови стойности на лихвените проценти, прилагани от Банката по съществуващите спестовни и разплащателни сметки, както следва:

 • Календар икона 23.01.2020
 • Календар икона в сила от 23.03.2020
 • Текст файл икона Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за физически лица - в сила от 23.03.2020

Считано от 23.03.2020г. влизат в сила нови промени в Тарифата на банката за  физически лица. 

 • Календар икона 13.01.2020
 • Календар икона в сила от 13.03.2020
 • Текст файл икона Сметки

Уведомление за предстоящи промени в ОУ за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на физически лица - 13.03.2020

Промeните са основно в РАЗДЕЛ I: БАНКОВИ СМЕТКИ и РАЗДЕЛ VI: РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ И ПРОМЯНА НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ.

 • Календар икона 10.01.2020
 • Календар икона в сила от 20.01.2020
 • Текст файл икона Съобщение за клиенти

Уведомление за предстоящи промени до притежателите на дялове във взаимни фондове Amundi сила от 20.01.2020 г.

Уважаеми инвеститори,

Бордът на директорите на Amundi Funds („Бордът“) би желал да Ви информира за някои промени в следните подфондове, които ще влязат в сила от 20 януари 2020 г.:

 • Календар икона 10.01.2020
 • Календар икона в сила от 31.01.2020
 • Текст файл икона Съобщение за клиенти

Уведомление за предстоящи промени до притежателите на дялове във взаимни фондове Amundi сила от 31.01.2020 г.

Уважаеми инвеститори,

Бордът на директорите на Amundi Funds („Бордът“) би желал да Ви информира за следните промени в някои под-фондове: