Промени по тарифи, лихви и условия

 • 23.01.2020
 • в сила от 23.03.2020
 • Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за физически лица - в сила от 23.03.2020

Считано от 23.03.2020г. влизат в сила нови промени в Тарифата на банката за  физически лица. 

 • 13.01.2020
 • в сила от 13.03.2020
 • Сметки

Уведомление за предстоящи промени в ОУ за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на физически лица - 13.03.2020

Промeните са основно в РАЗДЕЛ I: БАНКОВИ СМЕТКИ и РАЗДЕЛ VI: РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ И ПРОМЯНА НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ.

 • 10.01.2020
 • в сила от 20.01.2020
 • Съобщение за клиенти

Уведомление за предстоящи промени до притежателите на дялове във взаимни фондове Amundi сила от 20.01.2020 г.

Уважаеми инвеститори,

Бордът на директорите на Amundi Funds („Бордът“) би желал да Ви информира за някои промени в следните подфондове, които ще влязат в сила от 20 януари 2020 г.:

 • 10.01.2020
 • в сила от 31.01.2020
 • Съобщение за клиенти

Уведомление за предстоящи промени до притежателите на дялове във взаимни фондове Amundi сила от 31.01.2020 г.

Уважаеми инвеститори,

Бордът на директорите на Amundi Funds („Бордът“) би желал да Ви информира за следните промени в някои под-фондове:

 • 10.12.2019
 • в сила от 10.02.2020
 • Сметки

Уведомление за предстоящи промени в спестовна сметка „Многофакторен влог“ - в сила от 10.02.2020

От 10.02.2020 г. „УниКредит Булбанк“ АД преустановява поддържането на спестовна сметка „Многофакторен влог“.

 • 01.12.2019
 • в сила от 01.02.2020
 • Сметки

Уведомление за предстоящи промени в спестовна сметка „Многофакторен влог“ - в сила от 01.02.2020

Считано от 01.02.2020 г. влизат в сила нови стойности на лихвените проценти, прилагани от Банката по съществуващите спестовни сметки „Многофакторен влог“.

 • 31.10.2019
 • в сила от 31.12.2019
 • Общи условия

Уведомление за предстоящи промени в Общи условия за обслужване на разплащания на ПОС – в сила от 31.12.2019 г.

Считано от 31.12.2019 г. влизат в сила промени в Общи условия за обслужване на разплащания с платежни и предплатени карти на реално и виртуално терминално устройство ПОС, съгласно решение на Управителния Съвет на УниКредит Булбанк.

 • 25.09.2019
 • в сила от 25.11.2019
 • Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за физически лица в сила от 25.11.2019

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 25.11.2019г. влизат в сила промени в Тарифата на Банката за физически лица, в Раздел XIII. Други услуги.

 • 16.08.2019
 • в сила от 16.10.2019
 • Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за физически лица в сила от 16.10.2019

Считано от 16.10.2019 г. влизат в сила промени в Тарифата на Банката за  физически лица.

 • 02.05.2019
 • в сила от 05.04.2019
 • Съобщение за клиенти

Съобщение до притежателите на дялове в Amundi Funds II - част 2

Съобщение до притежателите на дялове в Amundi Funds II - Съдържание

 • 02.05.2019
 • в сила от 05.04.2019
 • Съобщение за клиенти

Съобщение до притежателите на Дялове в Amundi Funds II - част 1

Съобщение до притежателите на Дялове в Amundi Funds II - Приложение II: Подробно сравнение между сливащите и целевите субфондове

 • 30.04.2019
 • в сила от 30.06.2019
 • Карти

Уведомление за предстоящи промени в Общите условия за банкови карти за физически лица в сила от 30.06.2019 г.

Промените касаят предоставяне на платежни услуги чрез използване на банкови карти като електронни платежни инструменти.

 • 08.03.2019
 • в сила от 08.05.2019
 • Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за физически лица в сила от 08.05.2019

Промяната е в Раздел IV. ЧЕКОВЕ

 • 06.03.2019
 • в сила от 22.03.2019
 • Съобщение за клиенти

Уведомление за предстоящи промени до притежателите на дялове във взаимни фондове Amundi сила от 22.03.2019 г.

Уведомление за предстоящи промени до притежателите на дялове във взаимни фондове Amundi сила от 22.03.2019 г.

 • 01.03.2019
 • в сила от 01.05.2019
 • Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за физически лица в сила от 01.05.2019 г.

Уведомяваме Ви, че считано от 01.05.2019г. влизат в сила промени в Тарифата за физически лица. Промяната е в Раздел III. ПРЕВОДИ И ДИРЕКТЕН ДЕБИТ.

 • 27.12.2018
 • в сила от 25.02.2019
 • Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в Тарифата за физически лица в сила от 25.02.2019

Предстоящи промени в Тарифата на УниКредит Булбанк АД за физически лица, влизащи в сила от 25.02.2019 г.

 • 17.12.2018
 • в сила от 19.12.2018
 • Съобщение за клиенти

Уведомление за предстоящи промени за директни инвестиции и спестовни планове във взаимни фондове Амунди - в сила от 19.12.2018

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че поради планирана техническа пауза на системите Управляващо Дружество “Amundi Asset Management”, Република Чехия, с дистрибутор за България УниКредит Булбанк АД, считано от 19.12.2018г. до 06.01.2019г. няма да обработва поръчки с Дялове за директни инвестиции и спестовни планове във взаимни фондове Амунди.

 • 12.11.2018
 • в сила от 02.01.2019
 • Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в тарифа за физически лица - в сила от 02.01.2019

Уважаеми клиенти,

Информираме ви, че комисиона за поддръжка на сметка за ценни книжа за непрофесионални инвеститори (облагаема с ДДС)  по т. 5 от раздел XI. Изпълнение на поръчки и обслужване на сделки с ценни книжа от Тарифата за ФЛ,  е на годишна база и се изчислява върху пазарната стойност на ценните книжа, които са на съхранение при Уникредит Булбанк АД ...

 • 02.11.2018
 • в сила от 02.01.2019
 • Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за физически лица (Money Gram) - в сила от 02.01.2019

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви информираме за следните предстоящи промени, влизащи в сила от 02.01.2019 г:

 • 28.09.2018
 • в сила от 01.10.2018
 • Съобщение за клиенти

Уведомление за предстоящи промени в застрахователни полици "Имуществена протекция", сключени за периода 14.09.2009 - 19.05.2016

С настоящото бихме искали да ви уведомим, че считано от 01.10.2018 застрахователните полици "Имуществена протекция", сключени в периода 14.09.2009 - 19.05.2016 г., ще започнат да се обслужват от специализираното дружество от групата на УниКредит в България - "УниКредит Застрахователен брокер" ЕООД.