Промени по тарифи, лихви и условия

 • 20.06.2018
 • в сила от 20.08.2018
 • Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за физически лица - в сила от 20.08.2018

Считано от 20.08.2018г. влизат в сила промени в Тарифата за физически лица.

 • 02.05.2018
 • в сила от 03.07.2018
 • Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за физически лица - в сила от 03.07.2018 г.

Променя се таксата за справка за достъпно салдо през ePay.bg/B-pay.

 • 11.04.2018
 • в сила от 13.06.2018
 • Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за физически лица - считано от 13.06.2018

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 13.06.2018 г. влизат в сила промени в Тарифата за физически лица.

 • 15.03.2018
 • в сила от 15.03.2018
 • Общи условия

Уведомление за предстоящи промени в Общите условия за кредитиране на УниКредит Булбанк

Уведомлението влиза в сила от 15.03.2018 г.

 • 09.02.2018
 • в сила от 09.04.2018
 • Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в такса към картови продукти за физически лица - считано от 09.04.2018

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 09.04.2018 г. влиза в сила променя в Тарифата за физически лица

 • 11.12.2017
 • в сила от 11.02.2018
 • Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за физически лица - считано от 11.02.2018

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 11.02.2018 г. влизат в сила промени в Тарифата за физически лица.

 • 04.12.2017
 • в сила от 04.02.2018
 • Лихвен бюлетин

Уведомление за предстоящи промени в лихвени проценти, прилагани по разплащателни (картови) сметки за физически лица - считано от 04.02.2018

Считано от 04.02.2018 г. влизат в сила нови стойности на лихвените проценти, прилагани от Банката по разплащателни (картови) сметки за физически лица.

 • 29.11.2017
 • в сила от 29.01.2018
 • Карти

Уведомление за предстоящи промени в Общите условия за банкови карти за физически лица и за предоставяне на платежни услуги чрез използване на банкови карти като електронни платежни инструменти - в сила от 29.01.2018

Уведомление за предстоящи промени в Общите условия за банкови карти за физически лица и за предоставяне на платежни услуги чрез използване на банкови карти като електронни платежни инструменти - в сила от 29.01.2018 г.

 • 25.09.2017
 • в сила от 24.11.2017
 • Сметки

Уведомление за прекратяване на поддържането на спестовна сметка "Повече"

Считано от 24.11.2017 г. „УниКредит Булбанк“ АД преустановява поддържането на спестовна сметка „Повече“ за физически лица.

 • 09.05.2017
 • в сила от 10.07.2017
 • Общи условия

Уведомление за предстоящи промени в Общите условия за предоставяне на услугите за електронно банкиране „Булбанк Онлайн” и „Булбанк Мобайл“, считано от 10.07.2017

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 10.07.2017 г. влизат в сила промени в Общите Условия за предоставяне на услугите за електронно банкиране „БУЛБАНК ОНЛАЙН” И „БУЛБАНК МОБАЙЛ“.

 • 02.05.2017
 • в сила от 01.07.2017
 • Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в тарифата за физически лица от 01.07.2017

Уведомяваме Ви, че считано от 01.07.2017г. влизат в сила промени в Тарифата за физически лица.

 • 27.04.2017
 • в сила от 27.05.2017
 • Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в тарифа за физически лица в сила от 27.05.2017 г.

Уведомяваме Ви, че считано от 27.05.2017г. влизат в сила промени в Тарифата за физически лица.

 • 15.03.2017
 • в сила от 15.05.2017
 • Карти

Уведомление за предстоящи промени в тарифата за дебитни карти на физически лица в сила от 15.05.2017

Информираме Ви, че от 15.05.2017г., УниКредит Булбанк въвежда промени в Тарифа на Банката за физически лица, както слева в приложения по-долу файл.

 • 02.03.2017
 • в сила от 01.05.2017
 • Общи условия

Уведомление за промени в Общи условия за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на физически лица и за предоставяне на платежни услуги и инструменти

Считано от 01.05.2017 г. влизат в сила промени в Общи условия за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на физически лица и за предоставяне на платежни услуги и инструменти.

 • 01.12.2016
 • в сила от 01.02.2017
 • Тарифа

Уведомление за промяна в Тарифа за физически лица

Считано от 01.02.2017 г. влизат в сила промени в Тарифата за физически лица.

 • 16.09.2016
 • в сила от 16.11.2016
 • Тарифа

Уведомление за промяна в Тарифа за физически лица

Считано от 16.11.2016г. влизат в сила промени в Тарифата за физически лица.

 • 01.04.2016
 • в сила от 04.06.2016
 • Сметки

Уведомление за промяна на лихвените проценти по спестовни сметки

Считано от 04.06.2016 г. влизат в сила нови стойности на лихвените проценти, прилагани от Банката по разплащателни и спестовни сметки за физически лица.

 • 16.12.2015
 • в сила от 22.02.2016
 • Сметки

Уведомление за промяна на лихвените проценти по спестовни сметки

Считано от 22.02.2016 г. влизат в сила нови стойности на лихвените проценти, прилагани от Банката по разплащателни и спестовни сметки за физически лица.

 • 01.10.2015
 • в сила от 01.12.2015
 • Лихвен бюлетин

Промени в Лихвения бюлетин за физически лица

Считано от 01.12.2015 г. влизат в сила нови стойности на лихвените проценти, прилагани от Банката по спестовни сметки за физически лица.