Промени по тарифи, лихви и условия

 • 15.03.2018
 • в сила от 15.03.2018
 • Общи условия

Уведомление за предстоящи промени в Общите условия за кредитиране на УниКредит Булбанк

Уведомлението влиза в сила от 15.03.2018 г.

 • 09.02.2018
 • в сила от 09.04.2018
 • Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в такса към картови продукти за физически лица - считано от 09.04.2018

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 09.04.2018 г. влиза в сила променя в Тарифата за физически лица

 • 11.12.2017
 • в сила от 11.02.2018
 • Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за физически лица - считано от 11.02.2018

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 11.02.2018 г. влизат в сила промени в Тарифата за физически лица.

 • 04.12.2017
 • в сила от 04.02.2018
 • Лихвен бюлетин

Уведомление за предстоящи промени в лихвени проценти, прилагани по разплащателни (картови) сметки за физически лица - считано от 04.02.2018

Считано от 04.02.2018 г. влизат в сила нови стойности на лихвените проценти, прилагани от Банката по разплащателни (картови) сметки за физически лица.

 • 29.11.2017
 • в сила от 29.01.2018
 • Карти

Уведомление за предстоящи промени в Общите условия за банкови карти за физически лица и за предоставяне на платежни услуги чрез използване на банкови карти като електронни платежни инструменти - в сила от 29.01.2018

Уведомление за предстоящи промени в Общите условия за банкови карти за физически лица и за предоставяне на платежни услуги чрез използване на банкови карти като електронни платежни инструменти - в сила от 29.01.2018 г.

 • 25.09.2017
 • в сила от 24.11.2017
 • Сметки

Уведомление за прекратяване на поддържането на спестовна сметка "Повече"

Считано от 24.11.2017 г. „УниКредит Булбанк“ АД преустановява поддържането на спестовна сметка „Повече“ за физически лица.

 • 09.05.2017
 • в сила от 10.07.2017
 • Общи условия

Уведомление за предстоящи промени в Общите условия за предоставяне на услугите за електронно банкиране „Булбанк Онлайн” и „Булбанк Мобайл“, считано от 10.07.2017

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 10.07.2017 г. влизат в сила промени в Общите Условия за предоставяне на услугите за електронно банкиране „БУЛБАНК ОНЛАЙН” И „БУЛБАНК МОБАЙЛ“.

 • 02.05.2017
 • в сила от 01.07.2017
 • Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в тарифата за физически лица от 01.07.2017

Уведомяваме Ви, че считано от 01.07.2017г. влизат в сила промени в Тарифата за физически лица.

 • 27.04.2017
 • в сила от 27.05.2017
 • Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в тарифа за физически лица в сила от 27.05.2017 г.

Уведомяваме Ви, че считано от 27.05.2017г. влизат в сила промени в Тарифата за физически лица.

 • 15.03.2017
 • в сила от 15.05.2017
 • Карти

Уведомление за предстоящи промени в тарифата за дебитни карти на физически лица в сила от 15.05.2017

Информираме Ви, че от 15.05.2017г., УниКредит Булбанк въвежда промени в Тарифа на Банката за физически лица, както слева в приложения по-долу файл.

 • 02.03.2017
 • в сила от 01.05.2017
 • Общи условия

Уведомление за промени в Общи условия за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на физически лица и за предоставяне на платежни услуги и инструменти

Считано от 01.05.2017 г. влизат в сила промени в Общи условия за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на физически лица и за предоставяне на платежни услуги и инструменти.

 • 01.12.2016
 • в сила от 01.02.2017
 • Тарифа

Уведомление за промяна в Тарифа за физически лица

Считано от 01.02.2017 г. влизат в сила промени в Тарифата за физически лица.

 • 16.09.2016
 • в сила от 16.11.2016
 • Тарифа

Уведомление за промяна в Тарифа за физически лица

Считано от 16.11.2016г. влизат в сила промени в Тарифата за физически лица.

 • 01.04.2016
 • в сила от 04.06.2016
 • Сметки

Уведомление за промяна на лихвените проценти по спестовни сметки

Считано от 04.06.2016 г. влизат в сила нови стойности на лихвените проценти, прилагани от Банката по разплащателни и спестовни сметки за физически лица.

 • 16.12.2015
 • в сила от 22.02.2016
 • Сметки

Уведомление за промяна на лихвените проценти по спестовни сметки

Считано от 22.02.2016 г. влизат в сила нови стойности на лихвените проценти, прилагани от Банката по разплащателни и спестовни сметки за физически лица.

 • 01.10.2015
 • в сила от 01.12.2015
 • Лихвен бюлетин

Промени в Лихвения бюлетин за физически лица

Считано от 01.12.2015 г. влизат в сила нови стойности на лихвените проценти, прилагани от Банката по спестовни сметки за физически лица.

 • 01.10.2015
 • в сила от 01.12.2015
 • Сметки

Уведомление за прекратяване на поддържането на „Спестовен влог с бонус лихва, „Спестовна сметка „На сметка“ и „Пенсионен сезонен влог“

От 01.12.2015 г. УниКредит Булбанк преустановява поддържането на следните видове спестовни сметки за физически лица: Спестовен влог с бонус лихва, Спестовна сметка „На сметка“ и Пенсионен сезонен влог.

 • 27.02.2015
 • в сила от 01.05.2016
 • Лихвен бюлетин, Сметки

Уведомление за предстоящи промени в Лихвен бюлетин за физически лица

Считано от 01.05.2015 г. влизат в сила нови стойности на лихвените проценти, прилагани от Банката по спестовни сметки за физически лица.

 • 23.02.2015
 • в сила от 20.04.2015
 • Депозити

Уведомление прекратяване поддържането на депозити „Хеброс Актив“; „Хеброс Оптимум“; „Хеброс Солид“; „Биохим Инвест“; „Солид Инвест“

Считано от 20.04.2015 г. УниКредит Булбанк прекратява по-нататъшното предлагане на изброените депозити за физически лица.