ЕвроФондИнвест - Инвестиционен кредит за финансиране на проекти по програми на ЕС

Предимства

 • Ускорена процедура за получаване на одобрение
 • Без такса за предсрочно погасяване с безвъзмездната помощ
 • Откриване на специализирана банкова сметка за целите на изпълнението на проектите
 • По-нисък процент на самоучастие
 • Частично или пълно погасяване на кредита с безвъзмездната помощ

Характеристики

Размер на кредита

До 90% от общите допустими разходи по проекта

Размер на безвъзмездната помощ

Определя от:

 • Финансирането, фиксирано в конкретната оперативна програма
 • Сумата на допустимите разходи за проекта
 • Конкретното споразумение между вас и министерството
 • За някои оперативни програми безвъзмездната помощ може да достигне до 100% от разходите по проекта

Валута

Лева или евро

Максимален срок на кредита

До 10 години в зависимост от общите правила на УниКредит Булбанк

Обезпечение

 • Залог на вземане върху средствата, които кандидатът се очаква да получи
 • Запис на заповед за размера на главницата и дължимите лихви
 • Други допълнителни обезпечения в случай на необходимост

Гратисен период

До 12 месеца от датата на договора за кредит

За кого е предназначен?

За бенефициенти по програмите за безвъзмездна помощ, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз.

Необходими документи

Всяка програма на ЕС изисква специален набор от документи.

Образци на документите можете да откриете на специализираните уебсайтове на оперативните програми:

Често задавани въпроси

Новият програмен период 2014-2020 г. вече започна и първите процедури бяха обявени. Актуална информация за отворените процедури по всички оперативни процедури можете да намерите на сайта на ИСУН 2020 след първоначална безплатна регистрация.

Допустимостта на вашето предприятие зависи от различни фактори, като инвестиционната идея, основната икономическа дейност, размера на компанията и др.

Размерът на гранта се определя от:

 • Финансирането, фиксирано в конкретната оперативна програма
 • Сумата на допустимите разходи за проекта
 • Конкретното споразумение между вас и министерството